Det förekommer sexuella trakasserier och andra typer av kränkningar på kurserna på Runöskolan. Särskilt på kvällstid när lärarna inte är på plats. I en enkät som gjorts på sociala medier framgår att flera kvinnor drar sig för att åka på fackliga kurser på skolan av rädsla för sexuella trakasserier.
Robert Ekstrand är verksamhetschef på Runö folkhögskola. Han fick kännedom om enkäten i går, onsdag, och menar att uppgifterna är nya, och upprörande.
– Det får inte vara så att kvinnor inte vill gå på en facklig utbildning på grund av att man blir sexuellt trakasserad. Det är inte okej, säger han.
Enligt Robert Ekstrand görs det en utvärdering efter varje kurs som sedan följs upp centralt på LO. Där har det inte framkommit några uppgifter om trakasserier.
Han bekräftar dock att det inträffat händelser på skolan som anmälts till förbunden. Den senaste för några veckor sedan. Ungefär en gång om året skickas någon hem från Runö på grund av olämpligt beteende. Ingen händelse har dock polisanmälts av Runö i närtid.
– Nej, vi har inte polisanmält några händelser.
Är frågan om sexuella trakasserier något ni lyft på skolan?
– Under de sista två veckorna är det klart att frågan kommit upp och diskuterats. Man börjar se över och fundera vad man kan göra.
Vad har ni kommit fram till hittills?
– Vi måste ta tag i det när det kommer upp. Och att vi måste larma till förbunden. Förekommer det hos oss, om vi håller en utbildning, då vill de få reda på det.
Har det skett några situationer där det borde gjorts en polisanmälan?
– Det vill inte jag svara på.

Enligt Robert Ekstrand kommer Runö, efter larmen, ta upp frågan med eleverna inför nya kursstarter.
– Vi har alltid information i början på kursen runt alkoholfrågan. Vi har nu pratat om att vi också måste lyfta upp hur man är runt varandra under vistelsen.
Är det något som kommer att hända snart?
– Ja, det var uppe till diskussion på lärarmötet för en vecka sedan.