I budgeten framhåller man vikten av en fungerande infrastruktur och regeringen plussar då på budgeten för järnvägsunderhåll med 1,2 miljarder per år 2015 till 2018.

Vidare skriver man i budgeten att: ”Regeringen avser vidta åtgärder för att staten ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande vid underhållet av de svenska järnvägarna”.

Hur det ska gå till får vi förmodligen inte veta förrän juni 2015. Då kommer nämligen en pågående utredning om järnvägens organisation presentera sina förslag. Enligt budgetpropositionen kommer utredningen då belysa: ”förutsättningarna för ett återtagande av drift och underhåll inom järnvägen.”

För att få ner arbetslösheten satsar regeringen en halv miljard för att skapa traineejobb. Dessutom tillför man Arbetsförmedlingen extra resurser, 905 miljoner 2015 och 940 miljoner 2016. Syftet är framförallt att förbättra matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare.

Även satsningar på fler utbildningsplatser och kunskapslyftet är delar i strategin för att minska arbetslösheten. Liksom satsningar på infrastruktur- och bostadsinvesteringar.

För de som ändå är arbetslösa kommer en god nyhet då regeringen vill höja taket i a-kassan. Från idag 680 till 910 kronor per dag de första 100 dagarna, därefter 760 kronor per dag. Kostnaden beräknas bli 1,7 miljarder.

Även för långtidssjukskrivna kommer vissa lättnader. I sjukförsäkringen tar man nämligen bort gränsen för hur länge man får vara sjuk. Kostnaden beräknas bli 500 miljoner.