Enligt ett tidigare beslut i riksdagen hade regeringen rätt att sälja delar av Posten Norden, Telia Sonera och bostadsfinansieringsbolaget SBAB. Det kommer inte att ske, sedan samtliga oppositionspartier röstat för ett förslag från de rödgröna.
De tankar som regeringen fört fram i sin budgetproposition om en delprivatisering av Vattenfall får man också lämna, eftersom riksdagen talat om att företaget ska vara kvar som ägt av staten till 100 procent.
Seko har omkring 50 000 medlemmar i dessa bolag ser beslutet som en seger både för medlemmarna och för den gemensamma välfärden.
– Ett fortsatt statligt ägande innebär, tvärtemot vad regeringen påstår, att vi tryggar behovet av fortsatta viktiga investeringar i välfärd och infrastruktur, säger Janne Rudén, förbundsordförande. Och han hoppas att beslutet ska bana väg för en långsiktig och ansvarsfull hantering av de statliga bolagen, och för att de anställda ska få lite lugn och ro.