Seko kräver att restid i högre grad ska räknas som arbetstid. Och ersättas med full betalning. Almega kan tänka sig att mer av restiden ska kunna räknas in i arbetstiden, men vill betala restidsersättning, 69 kronor per timme, istället för full lön.

Almega och Seko är inte heller helt överens om hur låglönesatsningen ska slå igenom.

-Det kostar inte så mycket på vårt område, så det finns en chans att vi ska bli överens. Vårt största problem är restiden, säger Per-Ola Fällman, Sekos ombudsman på teleområdet.

Restiden är ett stort problem för många teletekniker, särskilt för de som är hemstationerade. Tiden mellan hemmet och kunden, som kan vara flera timmar per dag, värderas inte som arbetstid. Seko har gjort en enkät bland teletekniker. Av de 60 som svarat på enkäten har 21 mer än två timmars restid varje dag eller mer än tio timmars restid utanför arbetstid varje vecka. 17 svarar att de ofta reser mer än två timmar per dag.