Från den 1 oktober var det egentligen tänkt att spåren skulle öppnas för konkurrens. Nu tidigareläggs avregleringen på grund av flygtrafikens genomklappning efter Eyjafjallajökulls utbrott.
   – Vi vet att till exempel Veolia har lediga tågsätt till sitt förfogande. Då skulle det vara dumt om de blev stående när så många behöver resa, säger Henrik Hansson, politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Åsa Torstensson.
   Dagens beslut är tillfälligt men gäller fram till att den nya lagstiftningen träder i kraft.