Åklagare Aino Alhem har under förmiddagen inlett sin sakframställan i en av Södertörns Tingsrätts större rättssalar.

-De åtalade har i sina roller som chefer brustit i sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen och det har i sin tur lett fram till att mordet kunnat inträffa, säger Aino Alhem till Sekotidningen.

De tre cheferna ogillar åtalet och bestrider ansvar.

En viktig del i åtalet är att det saknades instruktioner för hur arbetet på häktet skulle bedrivas, särskilt på promenaden där Karen Gebreab misshandlades till döds. Det är ett brott mot den säkerhetshandbok som Kriminalvården tagit fram på central nivå. Personalen visste inte vem som skulle göra vad.

-Det fanns ingen barriär mot en enskild persons misstag, säger Aino Alhem.

Det saknades också ett arbetsmiljöarbete som tog sikte på arbetsprocessen på promenaden. Arbetet var mer riktat mot klienterna. Säkerhetskontroller från huvudkontoret pekade på brister i säkerheten i flera år före mordet, men häktesledningen vidtog inga åtgärder.

Enligt åtalet hade kriminalvårdschefen ett delegerat ansvar för arbetsmiljöarbetet för hela häktet och de båda åtalade kriminalvårdsinspektörerna för sina respektive avdelningar, bevakningscentralen och restriktionsavdelningen.

Arbetet har delegerats till häktet, vilket gör att chefer på högre nivå, dåvarande regionchef Gunilla Ternert och tf generaldirektör Inga Mellgren, inte kunnat knytas till något brott. Något som bland annat fackliga företrädare för Seko på häktet ifrågasatt.

-Regionchefen och generaldirektören har inte agera på ett oaktsamt sätt, säger Aino Alhem.

Mordet på häktet i oktober 2011 var en chock för många kriminalvårdare och särskilt för personal och fack på häktet i Huddinge.

Sekos dåvarande klubbordförande berättade, i Sekotidningen, samma dag som mordet att Karen Gebreab arbetade ensam på promenaden när den intagne kom upp med hissen till promenadavdelningen. Det förnekades av såväl kriminalvårdschefen Agneta Kempe, Gunilla Ternert och Inga Mellgren. Några dagar senare fick de ta tillbaka sina uppgifter. Seko hade rätt: Karen Gebreab var ensam. Att det fanns en kriminalvårdare i ett torn vid promenaden var inte att betrakta som att de var två som arbetade sida vid sida.

Efter mordet ställde Arbetsmiljöverket kravet att det alltid skulle vara två vårdare på promenaden, ensamarbetet skulle förbjudas.

Lång tid efter mordet var frågan om ensamarbete en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för Seko inom Kriminalvården.

Rättegångens huvudförhandlings fortsätter delvis bakom stängda dörrar under eftermiddagen. Det beror på att Kriminalvårdens säkerhetsarbete ska förbli hemligt.

Vid förhandlingen medverkar även tre målsägande, familj till den avlidna kriminalvårdaren. De begär skadestånd för sveda och värk.

Rättegången planeras pågå i 20 dagar och avslutas i mitten av januari.