Däremot får personalen inget besked om varför brevet till ledningen inte besvarats. Kommunikationen fungerar bra enligt företaget.

Botniatågs driftschef Farzad Faraijan svarar på Sekotidningens frågor via mejl och medger att trafikstörningarna innebar stora påfrestningar för alla anställda.

”Vi har lyssnat på, och tagit till oss av, personalens synpunkter och, där det behövts, genomfört förändringar. Vi har exempelvis förstärkt och utvecklat vår trafikledning med personal och nya rutiner för störningar”, skriver han.

Den enskilt viktigaste åtgärden inför kommande vinter är, enligt Farzad Faraijan, arbete som man gör tillsammans med Norrtåg och tågtillverkarna för att minska trafikstörningarna.

När det gäller bristen på toaletter och uppehållsrum för måltider, uppger driftschefen att det är löst framöver.