Förutom Margot medverkar fackliga och politiska företrädare.