Tommy Tedestrand är fackligt ombud för Seko på Posten i Kiruna. Han säger att den första reaktionen var ilska.
– Medlemmarna fick beskedet i måndags. Vi visste att det skulle bli någon form av förändring så småningom, men avveckling fanns inte på kartan, säger han.
Av de 35 är cirka 25 medlemmar i Seko och de allra flesta är kvinnor i medelåldern. För dem är arbetsmarknaden i Kiruna inte den bästa. Det är en boom inom gruvindustrin.
– Det går bra för LKAB, men många traditionella kvinnojobb försvinner samtidigt. Landstinget vill lägga ner akutkirurgin också, säger Tommy Tedestrand.
Nedläggningen av Posten Frimärken är ett led i samordningen av Post Nords svenska och danska verksamhet. Distributionen av frimärken flyttas från Kiruna till Kista i norra Stockholm och kundtjänsten ska sitta i Köpenhamn. Samtidigt flyttar tillverkningen från Danmark till Sverige.
– Att flytta kundtjänsten blir bara en symbolisk handling, den kan lika gärna vara i Kiruna som i Köpenhamn och det har vi framfört från Sekos sida, säger Anne-Marie Ross, ledamot av Seko Postens styrelse. Tyvärr har vi inte fått något gehör för det.
På Posten Frimärken är frågorna många om framtiden. Alla kommer att få erbjudande att följa med till Kista och Köpenhamn. För övriga finns omställningsverksamheten inom Futurum.
– Vi ser framåt och har kontaktat kommunen för att få hjälp med jobb och eventuell utbildning, säger Tommy Tedestrand.
Verksamheten i Kiruna ska vara avvecklad senast sista mars 2013. Posten räknar med att spara 32 miljoner kronor.