I två år har de 38 000 anställda väntat på nya och bättre säkerhetsföreskrifter för el-arbeten. Nu börjar tålamodet tryta samtidigt som det är ovisst när de nya reglerna kommer.
För att sätta press på politikerna genomför El och IT förbundet en politisk strejk under torsdagen. Föreskrifterna det gäller handlar dels om vilka kvalifikationer starkströmselektrikerna ska ha. Dels gäller det en föreskrift som säger att elbolagen ska ha egna anställda för att sköta drift och underhåll av landets elnät.
Enligt förbundet finns det starka krafter som vill ändra den skrivningen och öppna dörren för bemanningsföretag och därför vill man, även fortsättningsvis, att arbetskraft enbart ska kunna hyras in eller ut av företag som har egna anställda, egen verksamhet inom branschen och som omfattas av säkerhetsföreskrifterna.
Om de gällande reglerna försämras så leder de till färre fast anställda och till fler bemanningsföretag, enligt förbundets ordförande Hans O. Felix och varnar för att det i sin tur leder till social dumping och försämrad säkerhet för de anställda.