-Den nya regeringen vill förbättra samhället på ett sätt som är positivt för våra medlemmar, säger Janne Rudén.

En S och MP regering var den bästa lösningen, fler partier i regeringen hade försvårat framtagandet av en gemensam politik, tror Janne Rudén, som hoppas att mycket av det regeringen nu vill göra också kan genomföras.

Seko lyfter fram flera förslag i regeringsförklaringen som särskilt bra. Som att man vill strama upp visstidsanställningarna, satsa på infrastrukturen, höja taket i a-kassan och sjukförsäkringen, ge anställda i privata välfärdsföretag som bekostas av skattemedel meddelarskydd och inte minst ”signalerna om försvaret”.

-Regeringen vill öppna pliktlagen. Det kan betyda att den yrkesarmé vi har i dag kompletteras med en värnpliktsarmé som kan försvara Sverige. Det här borde generera mer jobb i försvaret, vill gagn för våra medlemmar, säger Janen Rudén.

När det gäller visstidsanställningarna gick LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson igår ut och sa att LO är mer intresserade av att komma överens med svenskt näringsliv om en avtalslösning än att få en lagändring.

Där håller inte Seko och Janne Rudén med LO-basen. Seko vill ha bort den allmänna visstidsanställningen som regeringen Reinfeldt införde 2007.

-Vi har i förhandlingar med arbetsgivarna försökt att ändra på det, men det har inte funnits något intresse över huvud taget. Det är bra om Svenskt näringsliv ändrar sig, men det ligger långt fram i tiden.

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla alla aktörer som verkar inom den skattefinansierade välfärden, sa statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen.

-Det här är väldigt viktigt bland annat för anställda inom kollektivtrafiken. Vi räknar den till välfärdssektorn. Det spelar ingen roll om det är en vårdcentral eller ett pendeltåg, så länge verksamheten bekostas av skattemedel ska den som arbetar i verksamheten kunna berätta hur det förhåller sig, utan repressalier, säger Janne Rudén.

Infrastruktursatsningen är välkommen, den nya regeringen lovar mer pengar till underhåll och ett återtagande av underhållet av järnvägen till staten.

-Det här sker efter många års tjat, nu börjar man se en ljusglimt. Det kommer att ta lång tid att återställa.

Anna Johansson, socialdemokratiskt kommunalråd från Göteborg, blir ny infrastrukturminister. Janne Rudén tror på henne, liksom på den nya försvarsministern Peter Hultqvist och justitieminister Morgan Johansson. Båda socialdemokrater.

-Det här är personer som vi haft bra kontakt med tidigare och det hoppas vi kunna ha även i fortsättningen, liksom med övriga regering, säger Janne Rudén.

Det fanns inget i regeringsförklaringen som Janne Rudén saknade, eller det var snarare så att han hade fullt upp med att lyssna på det som sades.

-Jag hann inte fundera över om det var något som borde varit med. Det får vi se senare, säger han.