Tåganställda, skyddsombud och Trafikförvaltningen i Stockholm vill ha laglig möjlighet att agera mot bland annat trängsel med hänsyn till smittspridning och att avvisa resenärer som säger sig vara sjuka i covid-19 eller visar symtom.

Att inte kunna agera är en stor frustration för anställda, särskilt när resenärer inte vill visa biljett eftersom de säger att de är sjuka i covid-19, berättar Catrin Fredriksson, huvudskyddsombud på Vy tåg.

Lagstöd saknas

”Vi ser att det till och med börjar användas för att få ”åka gratis”. Det måste finnas en konsekvens!”, skriver hon i en kommentar i Sekotidningens nya enkät om riktlinjer och rutiner i spåren av coronapandemin.

”Vi får heller inte avvisa personer som vägrar att följa våra rutiner om att hålla avstånd. Som motivering har vi fått att en avvisning, enligt arbetsgivaren, kan utsätta oss för mer smittorisk än om vi bara backar undan”, fortsätter Catrin Fredriksson.

Catrin Fredriksson, huvudskyddsombud på Vy tÅg.

I dag saknas lagstöd för att avvisa resenärer med hänvisning till smittskyddslagen, enligt Folkhälsomyndigheten. Och inte heller enligt ordningslagen.

Det beskedet fick Trafikförvaltningen i Region Stockholm i somras av polisen i samband med att förvaltningen ansökte om tillstånd att ha ordningsvakter i sjötrafiken på grund av smittorisken vid trängsel, samt med anledning av flera incidenter där passagerare utsatt personal för hot och våld, då de nekats ombordstigning. Polisen sa nej.

Trafikförvaltningen i Region Stockhom har vänt sig till regeringen för att få en ändring och socialdepartementet ser över frågan.

Vi får heller inte avvisa personer som vägrar att följa våra rutiner om att hålla avstånd

Catrin Fredriksson, huvudskyddsombud på Vy tåg

Järnvägslagen kan ge ett visst utrymme att agera, men det är en tolkningsfråga, menar Transportstyrelsen.

Åtta Sekoklubbar inom spårtrafik har svarat på Sekotidningens enkät och Vy-tåg Karlstad, Östgötapendeln, Krösatåg och Öresundståg har fått liknande svar från sina arbetsgivare. Det vill säga, de får inte avvisa resenärer som säger att de är sjuka. Däremot ska trafikledning kontaktas om säkerheten ombord äventyras.

Anna Bergström, lokförare och klubbordförande på Mälartåg.
Anna Bergström, lokförare och klubbordförande på Upptåget.

Det finns dock undantag. På Tågåkeriet har Sekoklubben fått besked att resenärer som uppvisar symtom på covid-19 får avvisas.

”Om man kan garantera den egna säkerheten med avstånd. Man tar även kontakt med arbetsledningen för att förklara vad som hänt och för eventuell åtgärd”, skriver Johan Sellberg, Sekoordförande på Tågåkeriet.

Även på Upptåget finns denna möjlighet:

”Ja, de är en fara för ombordpersonalen samt resterande resenärer”, skriver Anna Bergström, ordförande i Seko Klubb Upptåget.

Tillåtet med munskydd

Trafikförvaltningen i Stockholm lyfter fram att den med en lagändring vill ”kunna ordna köer, ge tillsägelser om avstånd mellan resenärer eller att kunna avvisa resenärer som inte följer tillsägelser och anvisningar från ordningsvakter och trafikpersonal med hänvisning till risk för smittspridning”, skriver pressansvarig Claes Keisu i ett mejl.

I dag saknas alltså lagstöd för detta inom kollektivtrafikområdet, i vägtrafiken är det ordningslagen, på järnväg (pendeltåg, regional – och fjärrtåg) gäller Järnvägslagen och i båttrafiken gäller Sjölagen och Sjömanslagen.

”Sjölagen är tyngre, om passagerare hotar fartygets säkerhet bestämmer befälhavaren. Om symptomen upptäcks när vi är ute till sjöss är det lite man kan göra. Att slänga av människor som uppvisar symptom på någon avlägsen kobbe är inte aktuellt”, skriver en anställd till Sekotidningen.

Enligt Claes Keisu har regeringen i oktober sagt att lagen ska ses över.

I Sekotidningens enkät om riktlinjer för personalen under coronapandemin har klubbarna också svarat på andra frågor.

Avspärrat utanför tågvärdskupén

När det gäller frågan om personal inom spårtrafik får använda munskydd så varierar den möjligheten.

Det är tillåtet på MTRX, MTR Tunnelbanan, Vy-tåg i Karlstad, Östgötapendeln men personalen får köpa skydden själva, visar Sekotidningens enkät.

”Personligen skulle jag föredra att det blev obligatoriskt för resenärer att bära munskydd”, skriver Catrin Fredriksson, huvudskyddsombud på Vy tåg.

Även biljettkontrollanter på ISS i Stockholms tunnelbana får sedan nyligen bära munskydd. Likaså har SJ ändrat sig frågan: den som vill får ha munskydd. Men det rekommenderas inte.

På Tågåkeriet och Öresundståg står företaget för munskydd. När Öresundståg passerar över gränsen till Danmark är det obligatoriskt.

Smittspridning till personalen undviks effektivast genom att minimera tiden ute bland resenärerna

Tågab

Det är däremot inte tillåtet för personal på Upptåget att ha munskydd.

Vad som är gemensamt är att arbetet ombord på tågen i första hand utformas efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd, samt de råd som regeringen och landets regioner utfärdat.

Ska inte fysiskt röra biljetter

Bland annat rör det sig om att tågvärdar bara viserar om de kan hålla 1,5 meters avstånd mellan sig själva och resenärer, de ska undvika trängsel, tvätta händerna ofta och inte peta sig själv i ansiktet.

”Vi har avspärrat utanför tågvärdskupén för att tågvärdarna ska kunna hålla avstånd till resande mellan stationerna. Utökade utrymmen i rastlokalerna”, svarar Anna Bergström på Upptåget.

Maria Sääf klubbordförande Östgötapendeln

Maria Sääf, ordförande i Seko Östgötapendeln, uppger att de kundvärdar som ingår i riskgrupp inte behöver visera biljetter, utan bara vara vid tjänstekupén och assistera om någon behöver hjälp.

Catrin Fredriksson på Krösatåg (Vy tåg), säger att utrop görs om att resenärer bör hålla avstånd och välja platser närmast fönster för att underlätta för ombordpersonal.

”Vi ska inte fysiskt röra deras kort, telefoner eller dylikt, undvika att vistas nära personer med symtom och personer som är sjuka, tvätta händerna, alternativt använda handsprit regelbundet. Vid trängsel får vi avstå att gå igenom tåget”, skriver hon.

Minimera tiden med resenärer

Lars Karlsson, ordförande Seko Vy-tåg Karlstad, tillägger att man den senaste tiden även utökat städning med fokus på kontaktytor. Detta görs även på Tågåkeriet (Tågab), skriver Johan Selberg, som är Sekoordförande på arbetsplatsen.

I rutinerna och riktlinjerna går att läsa att personal ska plockstäda, torka dörrhandtag och räcken i vestibulerna med våtservetter, använda desinfektionsmedel på toaletter och kontrollera att handsprit finns i behållare.

”Smittspridning till personalen undviks effektivast genom att minimera tiden ute bland resenärerna. Planera dörrstängning från perrongen så att du hamnar vid tjänstekupén för egen påstigning. På så sätt undviker du att behöva gå igenom tåget vid varje station”, står det i Tågabs dokument.