Istället för speciella riktlinjer kring jul ska personalen arbeta som hittills med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens och regeringens allmänna råd och rekommendationer.

Det blir stökigt när resenärer flyttar runt för att inte behöva sitta trångt

Elias Catano Cayetano, skyddsombud för ombordarna på SJ

Från måndag denna vecka (14 december) gäller regeringens och Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd som ersätter de lokala allmänna råden. Det finns inget reseförbud, men den som reser ska göra det på ett sätt som minimerar risken för att sprida smitta. Till exempel välja färdmedel där man kan boka plats.

– Vi får hoppas att folk är förnuftiga och ger fasen i att resa om de inte måste. Jag får rapporter varje dag om trängsel ombord. Och att tågvärdar valt att inte visera biljetter på grund av det, säger Catrin Fredriksson, huvudskyddsombud på Vy tåg, som är operatör av Krösatåget.

Catrin Fredriksson vill att munskydd används av både resenärer och anställda. Hon är även kritisk till att tågvärdar måste, enligt länstrafiken, gå genom tåget och kontrollera biljetter.

– Det skulle vara fullt tillräckligt om vi fanns på plattformarna och gjorde stickprover där istället.

Catrin Fredriksson, huvudskyddsombud på Vy tÅg.

SJ har inte gjort några förändringar inför julen. Antalet resenärer minskar men det finns en oro att de ökar igen närmare jul och nyår. Som det ser ut nu blir de inte färre bokningsbara platser.  

Seko har påpekat för företaget att det finns brister i bokningssystemet som gör att platserna är ojämnt bokade. Vissa vagnar bokas upp till den gräns som företaget satt, medan andra vagnar går tomma.  

– Det blir stökigt när resenärer flyttar runt för att inte behöva sitta trångt, säger Elias Catano Cayetano, skyddsombud för ombordarna på SJ.  

Det leder till att personalen i vissa lägen viserar biljetter trots att det inte ska behövas, allt för att få överblick.  

Avspärrat utanför kupén

När det gäller de allmänna riktlinjerna på tågen gäller att tågvärdar bara viserar om de kan hålla 1,5 meters avstånd mellan sig själva och resenärer, de ska undvika trängsel, tvätta händerna ofta och inte peta sig själv i ansiktet.

”Vi har avspärrat utanför tågvärdskupén för att tågvärdarna ska kunna hålla avstånd till resande mellan stationerna. Utökade utrymmen i rastlokalerna”, svarar Anna Bergström på Upptåget.

Maria Sääf, ordförande i Seko Östgötapendeln, uppger att de kundvärdar som ingår i riskgrupp inte behöver visera biljetter, utan att de kan vara vid tjänstekupén och assistera om någon behöver hjälp.

Östgötapendeln har inte dragit in några avgångar. Trots att företaget går back på det. Även nattpendeln vid 03 – 04 går, trots att krogarna är stängda.

Maria Sääf klubbordförande Östgötapendeln

Östgötatrafiken menar att ingen ska kunna skylla på dem, nu blir det upp till privatpersonerna att ta ansvar för att minska smittspridningen.

– Det känns bra för oss, säger Maria Sääf, som efterfrågar möjligheten att stoppa resenärer från att kliva på när det blir fullt.

–Men det är fem dörrpar och vi inser omöjligheten i det. Våra tåg är pendeltåg och det är obokat.

Catrin Fredriksson på Krösatåg säger att utrop görs om att resenärer bör hålla avstånd och välja platser närmast fönster för att underlätta för ombordpersonal.

”Vi ska inte fysiskt röra deras kort, telefoner eller dylikt, undvika att vistas nära personer med symtom och personer som är sjuka, tvätta händerna, alternativt använda handsprit regelbundet. Vid trängsel får vi avstå att gå igenom tåget”, skriver hon.

Resandet väntas öka

Lars Karlsson, ordförande Seko Vy-tåg Karlstad, tillägger att man den senaste tiden även utökat städning med fokus på kontaktytor. Detta görs även på Tågåkeriet (Tågab), som har runt 18 ombordpersonal och 50 lokförare, skriver Johan Selberg, som är Sekoordförande på arbetsplatsen.

I rutinerna och riktlinjerna går att läsa att personal ska plockstäda, torka dörrhandtag och räcken i vestibulerna med våtservetter, använda desinfektionsmedel på toaletter och kontrollera att handsprit finns i behållare.

”Smittspridning till personalen undviks effektivast genom att minimera tiden ute bland resenärerna. Planera dörrstängning från perrongen så att du hamnar vid tjänstekupén för egen påstigning. På så sätt undviker du att behöva gå igenom tåget vid varje station”, står det i Tågabs dokument.