Följande frågor har ställts till SJ, Vy tåg, Arriva, Transdev och MTR:

 1. Vilka rutiner och riktlinjer har ni för personalen ombord tågen med anledning av covid-19?
 2. Får tåganställda bära munskydd?
 3. Tillåts tågpersonal att avvisa personer som uppvisar symtom kopplat till covid-19, om de exempelvis hostar, nyser? Om ja, förklara. Om nej, varför inte?
 4. Om en resenär säger sig ha covid-19, får tågpersonal avvisa personen från tåget?
 5. Har ni några särskilda riktlinjer för tågpersonalen inför julledigheterna och nyår?

Anna Bergström, Seko Klubb Upptåget

 1. De råd som kommer från regering och FHM samt Region Uppsala. Tågvärdar viserar bara om de kan hålla 1.5 meters avstånd. Avspärrat utanför tågvärdskupén för att tågvärdarna ska kunna hålla avstånd till resande mellan stationerna. Utökade utrymmen i rastlokalerna, möjlighet till reserv i hemmet.
 2. Nej till munskydd.
 3. Ja, de är en fara för ombordpersonalen samt resterande resenärer.
 4. Ja, hen bryter bl a mot smittskyddslagen.
 5. Att följa region Uppsalas restriktioner, bl a att inte träffa personer som vi inte är sammanboende med.

Lars Karlsson, ordförande Seko Vy-tåg Karlstad

 1. Vi följer allmänna riktlinjer från fhm samt har utökat städning med fokus på kontaktytor.
 2. Ja men inget som arbetsgivaren tillhandahåller. Oklart för mig personligen vilken nytta de gör, om man hostar eller nyser känns det för mig bättre att göra det i armvecket och ha resterna där än kvar i ansiktet.
 3. Inget som diskuterats vad jag vet, svårt att veta varför personen hostar eller nyser och ger upphov till godtyckligt avvisande. Den som äventyrar säkerheten ombord kan avvisas men detta ser jag som väldigt svårt att sköta på ett för alla säkert sätt.
 4. Finns inga riktlinjer i detta specifika fall, se ovan. Känns som att ingen kommer att erkänna detta.
 5. Finner frågan svår att besvara då det inte framgår om det är i arbetet eller på fritiden. I arbetet nej, på fritiden gäller fhm:s rekommendationer.
  Efter ett förtydligande: Inget särskilt mer än att VY för länge sedan minskade antalet bokningsbara biljetter genom resplus. Något som aldrig tas upp är ju att det är resenärer vi lever på och senast idag kom en nyhet att antalet konkurser inom transportbranschen ökar. Tyvärr är det ju bara de som har personliga problem med corona som får komma till tals och det gäller all media.

Jannis Konstantis, Seko Tunnelbanan (MTR Stockholm)

 1. Ej nödvändiga besök på platskontor och i depåer stoppas helt. Vi har utsett en arbetsgrupp ledd av Säkerhetsavdelningen som ser över tillgången av plasthandskar och munskydd för att avgöra om vi har möjlighet att erbjuda dem till fler medarbetare än de som har arbetsuppgifter där denna skyddsutrustning är ett krav. Utbildningsavdelningen ser över om ytterligare Corona-anpassningar behövs (exempelvis antal deltagare, skyddsutrustning, digitala möjligheter). Gäller även för Yrkeshögskolan. Rekryteringsavdelningen ser över om ytterligare Corona-anpassningar behövs i rekryteringsprocessen. Vi behåller delade teams för alla staber i administrativ tjänst oavsett fysisk placering. Vi inför valmöjlighet att arbeta hemifrån hela sin kontorsvecka (ej delar av), efter att i förväg ha meddelat närmaste chef. Det är ett individuellt beslut för varje enskild medarbetare. Vissa avdelningar kommer behöva finnas representerade fysiskt på kontoret. Mer information kommer. Vi avråder från fysiska möten med externa parter, oavsett om det är på våra platskontor, depåer eller på annan plats. Tilläggsrutinerna gäller från och med idag, måndagen den 2 november, till och med den 28 februari 2021 och utvärderas om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras. Vi kommer vid det tillfället bedöma om vi kan återgå till ordinarie rutiner eller omtilläggsrutinerna ska fortsätta gälla en tid till framöver.
  Några till saker som gäller sedan tidigare: Munskydd. Användande av munskydd är inte en myndighetsrekommendation i Sverige men vi har sedan tidigare infört krav på obligatoriskt användande av munskydd i definierade arbetsmoment. De medarbetare som inte känner sig trygga med att kunna hålla minst 1, helst 2, meters avstånd kommer kunna hämta ut munskydd hos den operativa arbetsledningen (se nedan). Användningen är helt frivillig. Om munskydd inte finns tillgängligt är det inte skäl att neka arbete (om inte munskydd är obligatoriskt i tjänsten/arbetsuppgiften). Användning: för hur du ska använda munskydd finns där du hämtar ut munskydd. Distribution: Informeras via respektive bolag. Engångshandskar Vi har krav på användning av engångshandskar i flera olika arbetsmoment – exempelvis inom lokalvård och klottersanering. Eftersom det just nu är brist på engångshandskar i världen och vården måste prioriteras i första hand så kan vi inte erbjuda engångshandskar annat än till de medarbetare som har arbetsuppgifter där engångshandskar är ett krav. För att kompensera detta genomför vi en extra insats för att säkra tillgång till alkogel/handsprit för medarbetare som inte har möjlighet att hålla en god handhygien. Beställning är gjord och kommer inom kort att levereras ut i våra verksamheter. Vi ser även över möjligheten att placera ut behållare i servicediskar och på andra strategiska platser.
 2. Man kan ha munskydd, inte obligatoriskt, utom några yrkesgrupper.
 3. /4. Angående avvisning har vi inte diskuterat frågan, då vi har inte haft i Tunnelbanan någon sådan händelse.Samma riktlinjer gäller hela perioden.

Maria Sääf, Seko Östgötapendeln

 1. De riktlinjer vi har hos oss är typ detsamma som samhället. Tvätta händerna, försök håll avstånd och peta dig inte i ansiktet.
  De kundvärdar som ingår i riskgrupp behöver inte visera biljetter utan bara vara vid kupén och assistera om någon behöver hjälp.
 2. Personalen får bära munskydd men köpa dom själva.
 3. Har inte haft uppe frågan om att avvisa så har inget svar på den. Skyddet håller nu på med den frågan och om nån säger att de har covid-19.
  Kollektivtrafiken är ju lite klurig så.
 4. Inga speciella rekommendationer inför jul och nyår.

Catrin Fredriksson, tågvärd på Krösatågen, huvudskyddsombud för Vy tåg och ordförande i Seko klubb Krösatåg.

 1. Om jag kortfattat ska försöka återspegla vilka rutiner och riktlinjer vi har som personal gällande covid-19 så går det ganska fort.
  Vi ska gå igenom våra tåg och visera och sälja biljetter precis som vanligt men vi ska hålla avstånd till folk, vi ska göra utrop om att folk ska hålla avstånd och välja platser närmast fönster för att underlätta för oss och andra som går i gången att hålla avstånd, inte fysiskt röra deras kort, telefoner eller dyl, undvika att vistas nära personer med symtom och personer som är sjuka, tvätta händerna alternativt använda handsprit regelbundet. Vid trängsel får vi avstå att gå igenom tåget.
 2. På frågan om vi får använda munskydd så får jag sedan ett par dagar tillbaka svara ja. Arbetsgivaren har varit tydliga med att munskydd används på egen risk. Men vill man använda det så får man. Personligen skulle jag föredra att det blev obligatoriskt för resenärer att bära munskydd då vi ser att det faktiskt finns en hel del folk som åker med symtom, och även folk som öppet talar om att dom är sjuka!
 3. Dock har vi fått blankt NEJ på frågan om att få avvisa personer med symtom, inte ens om de talar om att de är sjuka! Vi får heller inte avvisa personer som vägrar att följa våra rutiner om att hålla avstånd. Som motivering har vi fått att en avvisning enligt AG kan utsätta oss för mer smittorisk än om vi bara backar undan!
 4. Detta skapar en stor frustration när vi ser att det till och med börjar användas för att få ”åka gratis”! Det måste finnas en konsekvens!
 5. Några speciella riktlinjer inför jul och nyår har jag inte sett.
  Övrigt: AG har tagit fram en s.k hygienrutin som det så fint heter, men det står i princip samma sak överallt: visera på armlängds avstånd, sälj biljetter på armlängds avstånd, tvätta händerna ofta, sprita händerna ofta o.s.v.

Lars Holmqvist, ordförande Seko Öresundståg

 1. Hålla avstånd och undvika trängsel.
 2. Munskydd och skärm tillhandahålles av arbetsgivaren men ingen rekommendation att använda dessa utom vid åkning i Danmark där det är lag på användande av munskydd.
 3. Nej, Åtgärd som inte aviserats av AG.
 4. Nej, sådan åtgärd har inte aviserats av AG.
 5. Nej.

Johan Selberg, ordförande Seko Tågåkeriet (Tågab)

 1. Dörrstängning:
  Smittspridning till personalen undviks effektivast genom att minimera tiden ute bland resenärerna. Planera dörrstängning från perrongen så att du hamnar vid tjänstekupén för egen påstigning. På så sätt undviker du att behöva gå igenom tåget vid varje station.
  Biljettvisering:
  För att undvika att resenärer vänjer sig vid att man kan åka tåg utan att lösa biljett önskar vi att stickprovsvisering utförs vid behov efter egen bedömning. Känner du oro för att röra dig i tåget behöver du inte göra stickprov.
  Om du väljer att visera biljetter, tänk på att undvika nära kontakt med resenärer. Den största risken uppkommer vid kontakt ansikte mot ansikte. Be resenären hålla ut sin telefon/biljett på armlängds avstånd och scanna biljett på armlängds avstånd. Tvätta händer och torka av telefon efter avslutad visering.
  Var alltid noga med din handhygien och med att hålla avstånd. Tänk på att inte utsätta dina kollegor för risker.
  Kiosker:
  De tre stora kioskerna återöppnas 15/5 efter att plexiglasskivor monterats som skydd för smittspridning. Information till resenärerna om att hålla avstånd och om att vi inte hanterar kontanter ska sättas upp vid kioskerna. Här ska också stå att man gärna får använda blip-funktionen på sitt kort om det går. På informationen ska det stå att man kan köpa biljett i kiosken. Det ska också finnas markeringar i golvet för att underlätta att man håller avstånd. Det ska finnas handskar för personalen i kiosken.
  Rengör babsen efter ca var 5:e kund med wipes. Rengör plexiglasskivan på in och utsidan med rengöringsmedel minst inför varje tur och torka av bänken.
  Överlämning:
  Inför varje tur och innan överlämning till någon annan: Torka av alla ytor som du kommer att beröra/har berört i tjänstekupén: Kaffebryggare, kylskåp, bänkar. Spraya tjänstetoaletten med desinfektionsspray. Se till att handsprit finns inne på personaltoaletten.
  Kontrollera att det finns rengöringsmedel, handsprit, wipes o.s.v. till nästa tur.
  Vändstädning:
  Plockstäda samt torka dörrhandtag och räcken i vestibulerna med wipes. Spraya med desinfektionsmedel inne på toaletter. Kontrollera att handsprit finns i behållare på resenärstoaletter (när de har monterats). Använd handskar.
  Information till resenärer:
  Se hemsidan! Om något saknas meddela Trafikkontoret. Förslag på utrop nedan.
  Förslag på utrop eller info för de som frågar. Anpassa efter situation:
  Tågab har infört bokningsbara platser endast vid fönsterplatser under Coronatider för att möjliggöra för er resenärer att hålla avstånd. Om du åker i sällskap med en person som har bokat plats kan du nyttja ledig gångplats.
  Eller
  Ni som åker utan platsbokning uppmanas att sitta i vagn X. Undvik att sitta på gångplatser om ni inte är i sällskap med den som sitter på fönsterplats. Ni kan ta kontakt med ombordpersonalen i kiosken i vagn Y för att kontrollera var det finns lediga platser.
  Och
  Vi viserar med våra telefoner och kan därmed hålla avståndet. Om ni inte har biljett kan ni komma till kiosken och köpa biljetter.
  Kiosken i vagn Y är öppen mellan A och B samt C och D. Vi har numer plexiglasskivor vid disken för att begränsa smittorisk. Tänk på att hålla avstånd och undvik köbildning. Vid kö kom tillbaka senare om det är möjligt.
  Ni som har frågor kan komma till kiosken.
  Vi har ingen kontanthantering på tåget.
  Vi uppmanar er resenärer om att hålla avståndet till andra resenärer.
  Förslag på utrop vid stopp:
  Tänk på att hålla avstånden när ni ska kliva av tåget.
 2. Ja. Företaget står för munskydd.
 3. Personalen har rätt att avvisa personer som uppvisar symptom på covid-19 om man kan garantera den egna säkerheten med avstånd. Man tar även kontakt med arbetsledningen för att förklara vad som hänt och för eventuell åtgärd.
 4. Personer som säger sig ha covid-19 ska uppmanas att kliva av tåget på lämpligt ställe. Om personen inte följer uppmaningen kontaktar man arbetsledningen för åtgärd.
 5. All personalen uppmanas att följa FHM rekommendationer under jul och nyårs ledigheter.

Christina Laage, tågvärd, huvudskyddsombud på SJ Götalandståg

 1. Vi rapporterar ”fulla tåg” när de är 50% fulla pga av att de ska kunna se om de skall förstärka med buss eller fler tåg, Vi bedömer själva om vi ska gå igenom tåget, all biljettförsäljning är borttagen, det har upprättats ett IM pga Corona med riktlinjer i.
 2. Får tåganställda bära munskydd? ja det beslutades alldeles nyligen, frivilligt och att vi måste köpa in dem själva, innan skulle vi att ha ett intyg från läkare om vi ville bära.
 3. Tillåts tågpersonal att avvisa personer som uppvisar symtom kopplat till covid-19, om de exempelvis hostar, nyser? Om ja, förklara. Om nej, varför inte? ​Jag tror att det inte är så bra ang vår hot om våld situationen på tåget att ”bråka” om detta, vi har mycket eget mandat att agera. Vi vet ju inte om det är en vanlig influensa eller Covid-19
 4. Då skall vi be personen att inte åka med eller att stiga av vid nästa upphåll
 5. Inga specifika för jul helgen