-Om det är det bästa för arrestverksamheten är vi positiva till en sådan förändring, men vi vill då att personal som arbetat på arresten får möjlighet att följa med till Kriminalvården, säger Ehrenfried Jäschke, ombud för Seko polisen i Växjö.

Ännu är inget bestämt om övertagandet, beslut fattas på central nivå inom Kriminalvården och på regional nivå inom Polisen. Inga avtal är påskrivna när detta skrivs. Ansvariga chefer är på semester och har inte gått att nå.

Kriminalvården har redan innan beslut fattats dock framfört att det inte är aktuellt att ta över arrestpersonalen. Något som Seko motsätter sig.

-Vi kommer att göra allt vi kan för att personalen ska få följa med över till Kriminalvården, säger ombudsman Joakim Hellmouth. Det är så det gått till på andra orter.

De flesta som arbetat på arresten i Växjö har varit timanställda, vilket ger ett svagare skydd vid verksamhetsövergång. De berörda timmisarna oroar sig nu över vad som ska hända med jobben.

Pauline Svangård har varit timanställd på arresten i flera år. Hon har hittills inte fått någon information om vad som ska hända, men säger att hon gärna följer med över till Kriminalvården.

-Jag tycker att det vore bra om häktet tar över. Vi delar redan lokaler och det verkar vara en väl fungerande verksamhet, säger hon.

Om verksamheten blir kvar hos Polisen kräver Seko att de timanställda får fast anställning, säger Ehrenfried Jäschke.