Med kringjobb sysselsätter Ångeterminalen 100-120 personer vilket gör den till kommunens största arbetsgivare.
   Några jobb kommer att tillkomma i Sundsvall, Härnösand, Umeå och Luleå men inte alls så många som försvinner.
   – Dessutom är det rätt svårt. Sundsvall går väl an, dit är det bara tio mil men annars måste man sälja hus och hem – förmodligen med förlust – och ta familjen och flytta, säger Sune Sjödin, ordförande för Seko Posten logistik i Mellannorrland.
   När Sekotidningen når honom på telefon är han just på väg till terminalen i Ånge för medlemsinformation om de senaste dagarnas beslut.
   Kommunen kommer att kräva ersättningsjobb och Seko kräver anständigt omställningsavtal.
   – Dels att alla får fortsätta så länge som möjligt så de har en möjlighet att omställa sig. Dels att det är de gamla reglerna för omställning som ska gälla, trots att Posten sagt upp vårt kollektivavtal.
   På Tomtebodaterminalen i Stockholm var beslutet väntat men skapar ändå oro för framtiden.
   – Posten säger att alla ska flytta med till den nya terminalen som byggs i Rosersberg och det är ju bra. Samtidigt så kommer den vara mycket mer automatiserad och då behövs inte lika mycket personal, säger Keshii Nathanael, ordförande för Klubb Brev Tomteboda.
   Han pekar på några problem i omställningen. Bland annat att många på terminalen är lite äldre, medelåldern är 54 år.
   – Många av dem som börjar närma sig pensionsåldern har det lite svårare med tekniken så det kan bli tufft för dem.
   De som inte vill följa med och är 60 plus kan erbjudas avtalspension men då kan ett annat problem uppstå enligt Keshii Nathanael.
   – Många här är födda utomlands och har inte jobbat 30 år i Sverige. Det innebär att de får väldigt låg pension så de vill jobba till 67.
   I dagsläget är alla väldigt oroliga för framtiden och klubbens uppgift är att se till att övergång och omställning blir så bra som möjligt för medlemmarna.
   – Vi måste nu kämpa för att jobbet ska vara kvar även om arbetsplatsen försvinner, säger Keshii Nathanael.