Följande gäller den höjda a-kasseavgiften och avgiften till SEKO: