Seko får också en reglering av visstiden, den fråga som drog mest ut på tiden under förhandlingarna.
Timanställda ska nu få räkna arbetsdagar på samma sätt som fast anställda. De nya bestämmelserna innebär att även timanställda som arbetat två av de senaste fem åren kommer att ha rätt till företrädesrätt och fast anställning. Bland annat SJ har tolkat lagen så att ett års arbete för en timanställd är liktydigt med 365 dagar, medan fast anställda arbetar i snitt 225. Det betyder i praktiken att en timanställd behövt arbeta betydligt mer än lagens två år för att få fast jobb.
Seko hade även krävt en höjning av lägstalönerna, så blir det inte. Däremot blir det en skrivning i avtalet som säger att det måste finnas ett lokalt löneavtal och att det centrala avtalets lägstalöner inte får tillämpas rakt av.
Seko är ganska nöjda med uppgörelsen.
– Det är en kompromiss, det är dock bra att vi fått förändringar i villkoren, trots att det bara är ett ettårigt avtal, säger ombudsman PO Fällman på Seko.
Avtalet gäller under perioden första april 2012 till sista mars 2013.