Den utgående lönen för maskinförare och yrkesarbetare höjs med 575 kronor i år, med 585 kronor nästa år och med 662 kronor 2019. Grundlönen höjs med samma belopp.

För maskinförare blir den nya grundlönen 27 370 kronor i år och för

yrkesarbetare 27 196 kronor.

Pensionsavsättningar höjs med totalt 1 procent under avtalsperioden.

Arbetstidsförkortningen byggs på med 1 timme och blir totalt 35 timmar.

Bland övriga punkter i avtalet finns att vila nu blir betald, om viloperioden infaller under ordinarie arbetstid. Skrivning vid in- och uthyrning samt in- och utlåning av personal blir tydligare. Den ordinarie arbetstiden ändras och kommer att sträcka sig från klockan 06.00 till klockan 18.00, tidigare var det klockan 06-17.30.

Dessutom ska havandeskapslön betalas vid ledigheten och inte i efterskott som tidigare.

Vi återkommer med kommentarer.