Enligt Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk, innehåller avtalet en låglönesatsning eftersom höjningen sker i krontal.

Den lägsta tariffen ligger i år på 18 598 kronor per månad. De allra flesta som arbetar på storsjöavtalet tjänar mellan 24 000 och 26 000, vilket motsvarar sex respektive sjuårstariffer.

Parterna är också överens om att höja tilläggen med 2,2 procent i år, 2 procent nästa år och 2,3 procent 2020. Ombordtillägget är värt 45 kronor mer per månad.

På Storsjöavtalet har parterna varit ense om fördelningen av löneökningarna.

-Vi har en samsyn och så har det varit de senaste avtalsrörelserna, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.

Det nya avtalet innebär också att den som är visstidsanställd får en anställning som motsvarar den faktiska tiden ombord plus den tid som tjänats in. Den som arbetar ombord i fem dagar tjänar in fem dagars ledighet. Hittills har många fått ledigheten i form pengar istället för anställningstid.

-Nu blir det ett anställningskontrakt på den faktiska anställningstiden, vilket underlättar för den enskilde, bland annat i relation till a-kassan, säger Mats Ekeklint.

Parterna enades också om flera arbetsgrupper, bland annat att se över möjligheterna till en ”loss of license” för de som inte längre kan arbeta till sjöss. Pengar sätts av redan i år, 0,1 procent av lönesumman.

Seko har 5000 medlemmar på avtalsområdet som bland annat omfattar Stena Line, Viking Line och Walleniusrederierna.