– Jag känner att vi har haft stort stöd från medlemmarna. Nu har vi nått så långt vi kunde, och jag tycker vi har lyckats med de viktigaste frågorna, säger Anna Bergström som är förtroendevald i Seko Upptåget och har varit med och förhandlat fram det nya kollektivavtalet. Upptåget blir en del av Mälartåg från och med december 2021.

– Det har varit en långdragen process, men ändå bra samtal, ordning och reda.

Seko gjorde medlemsundersökningar innan förhandlingarna för att ta reda på vad medlemmarna ville. En fråga som många prioriterade högt var den så kallade kvartstiden, som innebär att personal bara får betalt en kvart per timme vid långa arbetsfria uppehåll. I det nya avtalet är kvartstiden borta. Arbetsfria uppehåll kommer i stället hanteras med en obetald rast på maximalt en timme – all annan tid är fullbetald arbetstid.

Att få bort kvartstiden är en otroligt viktig fråga för våra medlemmar. 

Anna Bergström, förtroendevald i Seko Upptåget

En annan viktig förändring i det nya avtalet är att arbetstiden begränsas vid tidig start. Arbetsgivaren ska eftersträva att den som börjar före halv fem på morgonen inte jobbar mer än sex timmar och den som börjar jobba före halv sex ska inte behöva jobba mer än nio eller maximalt tio timmar.

Lokförare och tågvärdar får också nya lönetariffer där slutlönen landar på 38 400 respektive 29 500 kronor.

Starkt tryck från personalen

Anna Bergström tror att en avgörande faktor för att få igenom förändringarna var trycket från personal och medlemmar.

– Det finns personer som funderat på att gå över till MTR från andra bolag. Men när de upptäckt att MTR vill ha kvartstid i avtalet har de backat, och dessutom talat om det för arbetsgivaren. Att få bort kvartstiden är en otroligt viktig fråga för våra medlemmar. MTR behöver göra vad de kan för att behålla och få personal.

Under våren pausades förhandlingarna vid ett tillfälle på grund av tjänstepensionsfrågan. Det fanns en risk att personer födda 1979 eller tidigare, med ITP 2 som pensionslösning, skulle behöva gå över till det mindre förmånliga ITP 1. Men så blev det inte.

– De som har ITP2 idag kommer få behålla det, vilket vi ju är nöjda med, säger Anna Bergström.

Det nya kollektivavtalet gäller från och med december i år och i två år framåt, vilket är den tid MTR garanterat kommer köra Mälartågstrafiken. I april slog Förvaltningsrätten fast att upphandlingen måste göras om, och för att upprätthålla trafiken under den nya upphandlingen tecknades ett tillfälligt tvåårigt avtal med MTR. Mälardalstrafik överklagade dock Förvaltningsrättens beslut, och fick prövningstillstånd i Kammarrätten i augusti.

Fler förändringar i nya avtalet

  • 116 fridagar per år med ett fridagstillägg på 190 kronor per timme
  • Övertidstak vid reservtjänstgöring
  • Betald läkarvård och mediciner
  • Föräldralön upp till 360 dagar