Varför skärps reglerna för mobiler på Sis-hem?

Landets ungdomshem har de senaste åren drabbats av flera uppmärksammade fritagningar och rymningar.

I efterhand har det framkommit att mobiltelefoner och surfplattor har använts i planeringen, för bland annat kontakt med utomstående personer som hjälpt till i flykten.

Hur begränsas tillgången till mobiler på Sis-hem?

Från och med den 15 maj 2024 kommer vissa barn och ungdomar inte längre att få surfa på internet, efter nya lagändringar. De kommer endast få använda elektroniska kommunikationstjänster (EKT) för att ha kontakt med en annan person.

De kommer inte längre att få använda sina egna mobiltelefoner, utan dessa tas i beslag och lämnas tillbaka vid utskrivningen.

Gäller det alla intagna på Sis-hem?

Nej, det gäller endast för brottsdömda unga inom sluten ungdomsvård (LSU) och barn och unga som vårdas inom LVU (lagen om vård av unga) på ungdomshem med förhöjd säkerhetsnivå.

Vissa ungdomshem har också en eller ett par avdelningar med förhöjd säkerhetsnivå, exempelvis Sundbo ungdomshem. Där kommer begränsningarna att gälla just dessa avdelningar.

Hur många omfattas av begränsningarna?

Enligt Sis handlar det i maj 2024 om cirka 100 ungdomar som vårdas vid ungdomshemmen Johannisberg Kalix, Tysslinge, Klarälvsgården, Sundbo, Bärby, Fagared, Nereby och Rebecka.

Vad tycker Seko?

Seko tycker att de nya begränsningarna är bra.

Personal har länge larmat om att mobiltelefoner och surfplattor har kunnat användas för att planera fritagningar, föra in droger på institutionerna och sälja sexuella tjänster.