Det var i december 2020 som det blev klart att MTR vunnit upphandlingen och ska köra tågen från december i år.

SJ, som har haft uppdraget sedan 2017, valde att överklaga beslutet och får nu alltså rätt. Även Arriva överklagade, men det klagomålet avvisades av Förvaltningsrätten.

SJ: Viktig signal till regionerna

Domstolen anser att upphandlingen bryter mot lagen genom att upphandlaren Mälardalstrafik inte utvärderat anbuden på ett tydligt och förutsägbart sätt.

SJ har inte haft möjlighet att konkurrera på lika villkor. Därför ska upphandlingen göras om.

–Det känns jättekul att domstolen gick på vår linje, säger Dan Olofsson på SJ:s presstjänst.

–Domen är en viktig signal till alla regioner att vara tydliga. I den här upphandlingen har vi fått gissa oss till en stor del av kostnaderna, som elprisutveckling och framtida underhåll av tågen. Då blir skillnaderna för stora, säger han.

Går att överklaga

Mälartrafiks jurister analyserar just nu domen. 

–Vi fick domen sent i går eftermiddag. Det är mycket att gå igenom så vi kan inte säga mycket ännu, säger kommunikationschef Katarina Myrberg.

Om Mälartrafik väljer att överklaga domen till Kammarrätten så måste det ske inom tre veckor.

För att upprätthålla trafiken även under en ny upphandling har Mälardalstrafik tecknat ett tillfälligt avtal med MTR. Det innebär att MTR tar över trafiken i december i år, oavsett vad som händer, och kör i minst två år. Det ursprungliga kontraktet är på 8 år.

Samtidigt som upphandlingen ifrågasätts fortsätter Seko att förhandla om ett nytt lokalt kollektivavtal med MTR. Just nu är dock förhandlingarna på paus. Parterna är oense i pensionsfrågan.

Fem regionala tåglinjer

För MTR betyder domen inte så mycket, än så länge. I ett mejl till Sekotidningen skriver företaget att de varit medvetna om att beslutet överklagats: ”I förhållande till Mälardalstrafik och alla resenärer är det dock fortsatt vårt uppdrag att starta driften i december och vi ser fram emot att möta såväl nya medarbetare som resenärer i slutet av året.”

Mälardalstrafiken omfattar fem regionala tåglinjer från Linköping i söder till Gävle i norr, Stockholm i öster och Örebro i väster. Hela affären är värd 4 miljarder kronor och omfattar 8 år plus möjlighet till förlängning.