För att lösa kompetensbristen och göra bygg- och anläggningsbranschen mer attraktiv för unga har ett nytt avtal tecknats mellan Seko, Byggnads, Maskinentreprenörerna, ME, och Sveriges Byggindustrier.

– Vi hoppas att intresset yrkesutbildningar ska öka stort, säger Rolf Hedlycke, ombudsman på Seko Stockholm.

Nytt krav

Yrkesutbildningsavtalet, som förhandlats fram sedan hösten 2015, träder i kraft 2021 och gäller elever som avslutar sin utbildning på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Men även vuxenutbildning och företagsförlagda utbildningar.

Kärnan i avtalet  – som också är själva moroten för unga – är att lärlingar nu får rätt till tillsvidareanställning som kan inledas med en provanställning.

– Det här är något som företagen måste förhålla sig till. Det kommer inte att gå att använda sig av osäkra anställningsformer.

”Det är dumt”

Vad som också är nytt är ett tydligare krav på yrkesutbildningarna; alla elever måste ha godkänt i samtliga yrkesinriktade kurser för att få bli lärling vid ett företag.

– Förut när man inte hade klarat en kurs fick man en längre lärlingstid, vilket påverkar bland annat ens lön. Det är dumt. Nu ställer vi istället krav på att man ska ha med sig de yrkeskurser som man behöver. Det känns positivt att vi ställer kravet på en godkänd utbildning, säger Rolf Hedlycke.