Avtalet innehåller ingen individgaranti, utan potten på 2,6 procent ska fördelas individuellt i lokala förhandlingar. Men om någon anställd får mindre än 320 kronor i löneökning ska facket och arbetsgivaren ha överläggningar om orsaken.
   Även lägstalönerna höjs med 2,6 procent vilket ger en ingångslön på 16.001 kronor i månaden. Vidare har parterna kommit överens om minimilöner för yrkesarbetare, alltså nyanställda med yrkeserfarenhet. Då hamnar lönen minst på 18.199 kronor i månaden.
   Däremot blev det inte något nytt avtal på spårtrafikområdet vid gårdagens träff mellan Seko och Almega. Förhandlingarna har dragit ut på tiden men nu har parterna närmat sig varandra. Dock återstår en lösning av visstidsfrågan. Seko har krävt en minskning av antalet tidsbegränsade anställningar, men inte fått ett tillfredsställande svar från arbetsgivarna.
   – Vi har mandat att varsla om stridsåtgärder, men Almega ska återkomma den 2 maj med ett förslag hur man vill lösa visstidsfrågan. Så till dess avvaktar vi, säger Sekos ordförande Janne Rudén.