Avtalsperioden löper från 1 februari 2012 till sista mars 2013. Fackens krav var 3,7 procent på ett år.
De tre industriförbunden IF Metall, Livs och GS, ingår inte i LO-samordningen, men har redovisat uppgörelsen i LO:s styrelse och fått godkänt.
Övriga förbund, bland andra Seko, står fast vid sina krav på minst 3,5 procent i löneökning, trots att industrin anses sätta märket för övrig arbetsmarknad.
–Alla uppgörelser påverkar förstås förhandlingarna, men vi har en samordning inom LO som står fast, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.
Pappers, som tidigare ingick i industrisamarbetet, är först ut bland de samordnade förbunden. Deras avtal kan vara klart före jul.
–Pappers avtal är viktigt för den fortsatta avtalsrörelsen, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
LO-förbunden inom industrin har räkna ut vad det nya avtalet innebär i kronor. IF Metall har kommit fram till att det i snitt blir 730 kronor för medlemmar på teknikavtalet.
Lägstlönerna höjs med lika mycket inom respektive avtalsområde, det vill säga ju högre genomsnittslön desto större höjning av lägstlönen.
Avtalet inom industrin betyder också att det nya försäkringsavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv är klart. Det ger bland annat rätt till arbetsskadesjukpenning även under de första 14 dagarna. Självrisken för kostnader i samband med arbetsskadan försvinner också.
Taket för dem som omfattas av LO-SAF:s avtalssjukförsäkring, AGS, höjs. Inom Seko berörs väg och ban, Karlskronavarvet och sjöfolk. Almega omfattas inte av AGS.