Seko:s krav är, fortfarande, ett nytt lokalt avtal som har samma värde som det tidigare avtalet med danska DSB. DSB körde pendel- och regionaltrafiken i Västsverige fram till för ett år sedan och lämnade över till Götalandståg mitt under avtalsperioden.

Seko anser också att Götalandståg, om ett lokalt kollektivavtal tecknas, åter måste bli ett eget bolag. SJ meddelade strax före påsk att dotterbolaget Götalandståg skulle läggas ner och verksamheten bli ett affärsområde inom SJ.

–Vi ska inte ligga i SJ, det är fel. Vi bedriver pendeltågstrafik och det är något helt annat än den trafik som SJ kör. SJ kan inte ha olika avtal med olika grupper av anställda. Vi ska ha ett eget avtal som är anpassat efter våra behov, säger Monica Danielsson, klubbordförande för Seko.

Lokala förhandlingar har pågått sedan Götalandståg tog över förra sommaren och hade fram till förra veckan inte gett några resultat. Nu har de lokala parterna april månad på sig att försöka bli överens.

Samtidigt som förhandlingarna om lokalt avtal återupptas har Seko lagt kompletterande yrkanden i de centrala branschförhandlingarna, som ännu inte är klara.

Seko kräver att branschavtalet ska ha särskilda bilagor med avtal för pendeltågstrafiken i Stockholm respektive Göteborg. I Stockholm ska Stockholmstågs avtalsvillkor gälla, oavsett entreprenör. I Göteborg ska DSB-avtalet vara mall.

Seko vill också ha ett ökat skydd för anställningsvillkoren vid övergång av verksamhet. I dag gäller de gamla villkoren i 12 månader, Seko anser att det kan finnas tillfällen då den perioden bör förlängas.