Efter upphandling bestämde Stockholms landsting i november förra året att Blidösundsbolaget och TRSM skulle tilldelas trafiken. De rederier som förlorade upphandlingen överklagade, men förlorade i förvaltningsrätten.

Domslutet överklagades till kammarrätten, som nu gett de båda rederierna, Ressel rederi och Stockholm sjötrafik, rätt.

Enligt tidningen Skärgården hävdar Kammarrätten att de vinnande rederierna inte bifogat kompletta utkast till tillstånd att inrätta och hålla sjösäkerhetsanordningar när de lämnade in sina ansökningar.

Domen i kammarrätten kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, om inte det sker, eller om kammarrättens dom står sig, så innebär det att upphandlingen måste göras om – och det går ytterligare ett år.

Trafiken körs tillsvidare av Blidösundsbolaget och TRSM, de senare med ny ledning.