Namnet på smedjan är ännu inte bestämt.

Daniel Suhonen är glad över uppdraget som han ser som en möjlighet att flytta fram vänsterns position i samhällsdebatten. Tankesmedjan ska samtidigt vara partipolitiskt obunden och fristående från 6F-förbunden.

–Vi har inget färdigformulerat uppdrag, men jag tycker att vi bör utgå från det som är fackets uppdrag, att tillvarata medlemmarnas intresse på arbetsmarknaden och i samhället, säger Daniel Suhonen.

Ordförandena i de fem förbunden säger i ett uttalande att de ser ett stort behov av att öka bredden och djupet i det fackligt-politiska idéarbetet. Det anser också att näringslivet har ett alltför stort försprång i opinionsutrymmet, därför känns det bra för 6F att gå fram med en egen tankesmedja.

Hur tankesmedjan ska arbeta är oklart, liksom vilken målgruppen ska vara.

–Det kan vara allt från fackligt förtroendevalda till journalister och forskare. De vet vi inte, liksom vi inte bestämt om vi ska skriva rapporter, ge ut böcker eller en tidskrift, säger Daniel Suhonen. Nästa vecka börjar vi planera.

6F består av Seko, Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Fastighets. Transport som hittills varit med i samarbetet lämnar 6F i december.