Regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, lade fram en proposition med förslag om att upphandlande myndigheter ska kunna ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor för personalen hos leverantören.

Men den delen av förslaget röstades alltså ned av Allianspartierna tillsammans med SD. Riksdagen sade också nej till regeringens förslag om att ge upphandlade myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension.

Den nya lagen är en följd av ett nytt EU-direktiv om offentlig upphandling. I direktivet finns tydligare förutsättningar än tidigare för myndigheter att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar.