Johan Svanestrand är huvudskyddsombud för polisen. Det var han som begärde omedelbara åtgärder enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6 6 a, på passenheten. En begäran som lett till att skyddsombud och ledning träffats för att se över läget.  

–Citypolisen har fått resurser för att anställa och det har man gjort, men många som arbetar på passenheten slutar och tar andra jobb inom myndigheten. De som fortsätter arbeta inom polisen får inte ersättas, säger Johan Svanestrand.

Han säger att arbetsgivaren har förståelse för de problem som finns och att man vill involvera samtliga skyddsombud i arbetet för att förbättra läget.

–Jag avvaktar och ser hur situationen blir innan jag eventuellt går vidare, säger Johan Svanestrand.

Arbetsmiljöverket har sedan flera år ett ärende om arbetsmiljön på passenheten. Förra veckan genomfördes ett sedan länge inplanerat möte. Arbetsmiljöinspektör Patrick Söderquist, säger att det kan komma ett föreläggande som ställer krav på att arbetsgivaren ska säkerställa att personalen får och tar raster. Men beslut är ännu inte fattat.

–Det måste finnas möjlighet till återhämtning, att svimma på jobbet, som skett här, är inte okej, säger Patrick Söderquist.

Stäng luckan och gå på rast är hans uppmaning till personalen på passenheten, allmänheten får helt enkelt vänta på sina pass.

–Om polisledningen tycker att det är dålig service får de göra något åt det. Dessutom vet man när belastningen är som högst och skulle kunna bemanna efter det, säger han.

Personal och fack är kritiska till att passenheten har låg bemanning, men det lägger sig Arbetsmiljöverket inte i, enligt Patrick Söderquist.

–På huvudkontoret pågår en diskussion om gränsdragningen mellan arbetsrätt och arbetsmiljö efter ett beslut om arbetsbelastningen i skolan i Stockholm. Innan vi fattar beslut om polisen väntar vi på huvudkontorets beslut, säger han.