Upphandlingen av pendeltågen har pågått i två år  och klubbarna på pendeln har under den tiden haft samtal med anbudsgivarna.

Ludvig Eriksson, ordförande för lokförarna på pendeln har tidigare sagt att han gärna såg att Stockholmståg fick fortsätta. Men nu väntar istället inrangeringsförhandlingar och avtalstecknande.

MTR kommer att ha ett helhetsansvar för pendeltågsverksamheten under tio år från december 2016. Det innebär trafikdrift, underhåll av fordon och stationer samt tjänster som till exempel kundservice.

Valet av MTR innebär också att företaget blir en dominant i Stockholms kollektivtrafik, eftersom de även ansvarar för tunnelbanan.

Att just MTR tog hem kontraktet beror på pris och kvalitet, enligt trafikförvaltningens tf. förvaltningschef Ragna Forslund.

Övriga anbudsgivare var Abellio, som är ett holländsk företag, Keolis, SJ AB och Tågkompaniet.

Vi återkommer med fackliga kommentarer till beslutet.