En av dem som blev besvikna var Stefan Nilsson, förare på tunnelbanans gröna linje sedan drygt 11 år tillbaka. Han skulle ha visat MTR:s nya körsimuleringsanläggning.

-Nej du skojar, var Stefans reaktion när beskedet kom strax innan kungen skulle dyka upp.

Stefan Nilsson är en av tre förare som ingått i den projektgrupp som tagit fram simuleringsanläggningen där en grupp om 12 förare hittills utbildats. Tanken är att all ut- och fortbildning av förare ska ske i simulatorer framöver.

-Vårt mål har varit att det ska vara så verklighetstroget som möjligt och att de förare som är mest kritiska ska tycka att simulatorn är okej. Exempelvis har vi sett till att klockan som visar hastigheten ser ut exakt som den gör i tågen, säger Stefan Nilsson.

Körsimuleringsanläggningen är en del det koncept för tunnelbanan som MTR tagit fram och som Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, belönar. MTR har själva anmält sitt intresse för att utvärderas och efter flera års försök har det alltså lyckats.

Enligt SIQ:s vd Jerry Karlsson mäter institutets examinatorer hur väl ett företag uppfyller mål och tillfredsställer kundernas krav och förväntningar. Medarbetarnas krav ska också tas i beaktande.

-Målet här är att ta resande från bilarna till tunnelbanan, på ett hållbart sätt. Och det görs med kvalitet, säger Jerry Karlsson.

SONY DSC

MTR:s vd Peter Viinapuu är stolt över priset. Han säger att verksamhetens vilar på fem ben: säkerhet, nöjda medarbetare, nöjda resenärer, lönsamhet och punktlighet. Inget är viktigare än något annat.

-Men det förutsätter att vi har ett kontrakt som löper under lång tid. Och att vi har ansvar för helheten. Vi började köra tunnelbanan i Stockholm 2009 och har fått besked att vi ska fortsätta åtminstone till 2017, säger han.

Relationerna med facket och personalen beskriver Peter Viinapuu som gott. Medarbetarundersökningar visar allt bättre resultat.

Men Sekos klubb på tunnelbanan är inte lika nöjd med relationerna. I veckan gick klubben ut med ett långt brev med kritik mot MTR i flera punkter. Bland annat kritiserar Seko MTRs betoning på punktligheten, vilket påverkar säkerheten negativt. Men även annan kritik förs fram i brevet, bland annat när det gäller möjligheten för förare och stationspersonal att gå på toaletten. Enligt facket måste personalen vänta på avlösare.

Peter Viinapuu förnekar att personal måste vänta på avlösning, han säger att personal måste meddela trafikledningen att de lämnar sin plats, inget mer.

Anställda som Sekotidningen talat med och som vill vara anonyma säger att många medarbetare är missnöjda och att det inte märks i medarbetarundersökningarna eftersom frågor inte ställs om det som är bekymmersamt.