Sekomedlemmen körde truck i 20 år under 70- och 80-talen. Sedan fick han problem med smärtor i nacke och axlar. Han blev då sjukskriven under ett par års tid och besvären klassades som arbetsskada. Han fick då tidsbegränsad arbetsskadeersättning (livränta).

Sedan följde tio år då medlemmen gjorde allt han kunde för att komma tillbaka till arbetslivet och arbetade och arbetstränade omväxlande i andra yrken.

2004 höll det inte längre och han kunde inte jobba vidare. Han beviljades då sjukersättning (förtidspension), även denna gång på grund av smärtbesvär i nacke och axlar.

Han ansökte på nytt om livränta med hänvisning till den tidigare arbetsskadan. Två gånger fick han avslag från Försäkringskassan som ansåg att det inte rörde sig om samma arbetsskada eftersom han hade arbetat över tio år utan sjukskrivning. Dessutom menade kassan att besvären var lite annorlunda denna gång.

Mannen blev då kontaktad av Seko som beviljade honom rättshjälp. Med hjälp av LO-TCO Rättsskydd överklagades beslutet till förvaltningsrätten. Domstolen konstaterade, med stöd av sakkunnig läkare, att det är naturligt att diagnoser varierar över tid. Det fanns alltså stöd i den medicinska utredningen för att besvären aldrig läkt ut och att det var samma arbetsskada som resulterade i sjukersättningen 2004 som tio år tidigare.

– Jag tycker att Försäkringskassan var ogin och inte kunde se helheten. Första gången hade han besvär i vänster axel och nu var det framförallt nacken och höger axel. Men, som läkarna kunde förklara, är det samma del av kroppen och besvären kan variera men ändå ha samma ursprung, säger Magnus Eriksson, mannens juridiska ombud.

Magnus Eriksson är också kritisk till att Försäkringskassans argument om att mannen arbetat i tio år utan sjukskrivning.

– Det vände de mot honom. Att han gjorde vad han kunde för att komma tillbaka även om besvären fanns där hela tiden.

Förvaltningsrätten godkände därmed besvären som arbetsskada och Försäkringskassan beviljar nu full livränta, drygt 12 000 kr i månaden fram till mannens 65-årsdag. Dessutom får han 1,4 miljoner kronor retroaktivt.