150 händelser finns beskrivna i en Facebook-grupp, enligt Kriminalvården.

Seko Kriminalvård, som tagit del av uppropet, ska de närmaste dagarna diskutera hur facket ska arbeta med frågorna tillsammans med arbetsgivaren.

-Vi kan aldrig acceptera eller försvara det beteende, som en del ur personalen uppvisar, säger Ida Wågevik, sekreterare i Seko Kriminalvård.

Uppropet överlämnades till Kriminalvården i fredags. Generaldirektör Nils Öberg säger i en kommentar att de berättelser han tagit del av vittnar om ”en notorisk oförmåga hos vissa män att leva upp till de lagar och regler som gäller i umgänget människor emellan.”

Enligt HR-chefen Johan Modin finns det regler och rutiner för att hantera kränkningar inom Kriminalvården, det finns en etisk kod, men han noterar att #metoo-rörelsen visat att det arbetet måste intensifieras för att genomsyra hela verksamheten.