Seko välkomnar satsningen, och hoppas att det nu blir slut på varslen inom branschen. Men Jörgen Lundström, ordförande för Seko på det statliga Infranord säger till Sekotidningen att de extra pengarna är bortkastade om inte organisationen för järnvägsunderhållet samtidigt görs om.

-Två av mina kolleger sitter just nu och förhandlar om 30 övertaliga tjänster. De försvinner sedan Infranord förlorat underhållet i Malmö. Så länge underhållet upphandlas kommer det att fortsätta. Regeringen lyssnar tyvärr mer på affärsmännen än på de anställda, säger han

Han säger samtidigt att pengar visst behövs, men att de behöver styras till rätt ställe och till rätt åtgärder.

-Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att återförstatliga underhållet, men det sa Stefan Löfven inget om vid dagens presskonferens. Regeringen borde redan i höstas stoppat alla nya upphandlingar, istället fortsätter de, säger Jörgen Lundström. Malmö är precis klar och underhållskontraktet i Stockholm är under upphandling just nu.

Trafikverket får i en kommande utredning kritik för att verket har dålig koll på vart järnvägspengarna tar vägen. Är det då så lyckat att återförstatliga underhållet?

-Vi tycker att det ska finnas en särskild järnvägsmyndighet som ansvarar för underhållet. Det ska inte Trafikverket göra, säger Jörgen Lundström.

-Det som behövs är ett sammanhållet ansvar för järnvägsunderhållet. Idag har vi 100 000-tals besiktningsanmärkningar, fel i anläggningen, som aldrig åtgärdas för att det antingen inte ingår i de kontrakt som entreprenörerna har, eller för att det inte kommer någon beställning från Trafikverket. Så kan det inte fortsätta, säger han.