Sekos ombudsman Mats Ekeklint säger att det är oklart om medlarna då presenterar en slutlig hemställan som parterna ska ta ställning till. Om det kommer ett slutbud får parterna troligen svara senast fredag.

-Hittills har medlingsförhandlingarna gått trögt men det brukar det göra i det här skedet, säger Mats Ekeklint. På fredag vet vi om det blir förhandlingar under helgen.

Seko har varslat om strejk och blockad på ett antal fartyg från klockan 12 den 4 november. Almega har lagt ett lockutvarsel på samtliga företag från klockan 15 samma dag. Samtidigt träder Sekos utvidgade varsel i kraft.

Förhandlingarna om ett nytt skärgårdsavtal strandade i början av oktober och Almega sa upp avtalet några dagar senare. För att få arbetsgivarna tillbaka till förhandlingsbordet varslade Seko om strejk till den 4 november.

Konflikten handlar framförallt om att arbetsgivarna vill ha individuell lönesättning medan Seko vill ha kvar tarifflönerna. Parterna är också oense om hur mycket lönerna ska höjas. Seko menar att Almega inte vill betala de 6.8 procent på tre år som resten av arbetsmarknaden fått.