Enligt tidigare besked från medlarna skulle ett bud ha lämnats över klockan fyra idag. Parterna skulle lämna svar senast klockan tio i kväll.

Efter AD:s besked om att inte lämna interimistiskt beslut i Unionens och Sveriges ingenjörers konflikt med Almega, har medlarna skjutit fram överlämnandet till 18.30. Men ingen ny tid har getts för när parterna ska svara.