Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet samt Gunilla Runnquist, tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet ska försöka lösa konflikten före den 17 maj.

Det är samma duo som medlar i spårkonflikten, där medlingsförhandlingar inleddes igår måndag.