Han betalade själv, tog ett eget lån, har han sagt till lokaltidningen Ljusdalsposten, som skrivit mycket om härvan.

Vi besöker Vikarudden en klar höstdag. Här finns en äldre, delvis renoverad, huvud­ byggnad och tre misstänkta svartbyggen – bastu, badtunna och grillkåta – allt med en bedårande utsikt. På en grusplan intill står en husvagn och ett par andra fordon som till­ hör fritidsföreningen.

”Stukade medlemmar” skulle få använda den här anläggningen enligt den plan fören­ingen redovisade för länsstyrelsen när man försökte köpa.

Någon sådan aktivitet tycks inte ha före­kommit, men det har hållits fackliga möten här ett fåtal gånger.

Det finns ett hyresavtal med fritidsfören­ingen där Bosse Hedin, mot en hyra på 60 000 kronor per år i fem år, alltså totalt 300 000 kronor, upplåter anläggningen vid Tran­viken. Från 2015 har föreningen hyresfritt fram till 2024.

Men, av Bosse Hedins Facebook framgår också att han flera gånger nyttjat anläggning­ en privat, bland annat har han varit här med vänner och familjemedlemmar.

I ett brev till kommunen där han i efterhand söker bygglov för de misstänkta svartbyggena skriver han ”Vattuvalla 2:10 är en jordbruks­ fastighet där jag driver jordbruk, skogsbruk, jakt & fiske med verksamhetsmål inriktat mot jord & skogsbruk samt fiske turism, äventyr under min enskilda firma Mittens”.

Höstdagen i Vikarudden är tyst och stilla, nedanför badtunnan drar en stilla bris över Tranviken.

17 mil söderut i Gävle är en förundersök­ning inledd.

Fritidsföreningen

  • Trots uppmaningar från Seko centralt har fritidsföreningens verksamhet inte redovisats. Inga protokoll från styrelsemöten eller årsmöten har spårats – förutom ett årsmötesprotokoll som Sekotidningen och tidningen Arbetet har hittat på Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
  • Vad som verkligen har hänt med alla pengar är därför oklart. Klart är dock att den bland annat har sysslat med att köpa och sälja bilar, inköp av paintballutrustning, festarrangemang, skoteruthyrning och renovering av Bosse Hedins fastighet Vikarudden.
  • Men föreningen, som ibland också benämns som en trafiksäkerhetsförening, har även verksamhet kopplad till den fackliga verksamheten, som årsmöten, trafiksäkerhetsarbete och hantering av utbildningsbidrag.