I mitten av april gick Sekos medlemsvecka av stapeln. Då for såväl förbundsledning som anställda i förbundet och förtroendevalda land och rike kring för att träffa nya, gamla och blivande medlemmar.

Nu pågår utvärderingen av veckan och Matts Haglund, biträdande enhetschef på Sekos organisationsenhet är nöjd med resultatet. Omkring 500 arbetsplatser och knappt 10 000 anställda fick besök med fika, presenter och fackliga diskussioner.

– Fokus låg på att få till besök på arbetsplatser där man inte så ofta ser till facket, och det lyckades. En stor andel av de 500 besöken var på arbetsplatser med 1-6 medlemmar, säger han.

Enligt Matts Haglund var inte det huvudsakliga syftet att värva nya medlemmar, utan snarare träffa befintliga, även om viss nyrekrytering skedde.

– I april hade vi en tydlig ökning. Om vi tittar specifikt på medlemsveckan så var det dubbelt så många nya medlemmar jämfört med en normalvecka. Sedan kan de ha valt att bli medlemmar från den 1 maj, och de siffrorna har vi inte tittat på än.

Vad kostade medlemsveckan?

– Det är svårt att säga. Vi hade en viss förhöjd kostnad för profilprodukter som delades ut vid besöken. Och så skulle man väl kunna räkna förlorad arbetsinkomst för de förtroendevalda som var ute på besök, men det är inget vi har räknat på.

Han tycker att medlemsveckan gått över förväntan och har nästan uteslutande fått positiv respons.

­– Det jag har hört, både från medlemmar och anställda, är att folk har uppfattat besöken som positiva. Det var en del som var tveksamma innan vi drog igång, men jag tycker att det gått över förväntan. Ordet succé har faktiskt använts. Många har gjort ett jättejobb under veckan.