Idag har alla privatanställda arbetare samma skydd när de sägs upp. Det är dels ekonomisk ersättning, dels hjälp att hitta nytt jobb. Men i och med att ett nytt avtal om bland annat lagen om anställningsskydd, Las-avtalet, tecknades i höstas har förutsättningarna ändrats.

Om regeringen ställer sig bakom avtalet (tre utredningar pågår) kommer villkoren för den som sägs upp från sitt arbete att skilja sig stort mellan medlemmar i olika LO-förbund.

Inte gratis

Medlemmar i Kommunal och IF Metall kommer att få bättre villkor än till exempel medlemmar i Seko. Det beror på att Kommunal och IF Metall har skrivit på Las-avtalet tillsammans med tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv.

Uppgörelsen är dock inte gratis. För att få bättre villkor vid uppsägning har förbunden gått med på ett uppluckrat anställningsskydd. Något som övriga LO och Seko sagt nej till.

LO:s förhandlingsframställan går ut på att försöka fä bättre villkor för alla. Men inte lika för alla.

– Vårt ingångsvärde i förhandlingen är ”goda omställningsvillkor för alla”. Men man kan utgå från att det blir olika villkor för dem som har anslutit sig till huvudavtalet och dem som inte har det, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till tidningen Arbetet.

Seko stödjer förhandlingarna

Beslutet att LO ska förhandla med arbetsgivarna togs igår kväll på ett extrainkallat representantskap. Seko stödjer beslutet.

Sekos ordförande Valle Karlsson påminner i ett uttalande om att Seko står fast vid att reglerna om saklig grund i lagen om anställningsskydd inte får ändras. Och att LO enligt Seko inte har mandat att skriva på Las-avtalet. Samtidigt poängterar Valle Karlsson i en intervju med Sveriges Radio Ekot att även det beslutet ska prövas ”utifrån resultatet av förhandlingarna”.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger till Ekot att han hoppas att fler LO-förbund ska gå med i avtalet och att förhandlingarna om ett villkoren för omställning ska leda dit.

Svenskt Näringsliv tolkar LO:s begäran som första steget till att även LO ställer sig bakom avtalet.

En förutsättning för att Las-avtalet ska kunna genomföras är att staten går in och finansierar omställningsinsatserna. Det betyder att åtgärderna betalas av alla och då, menar LO, ska fler omfattas.

Las-överenskommelsen

• En punkt i Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna innebär krav på ett mer flexibelt anställningsskydd. I första hand ville politikerna att arbetsmarknadens parter skulle utforma förändringarna.
• I slutet av 2020 blev Svenskt Näringsliv, privattjänstemännan i PTK, IF Metall och Kommunal överens om ett avtal som övriga LO sa nej till, bland annat Seko. Kallat huvudavtalet.
• Avtalet innebär att det blir lättare för arbetsgivarna att säga upp anställda. I utbyte mot sämre anställningsskydd har de berörda facken fått igenom att de som sägs upp, fast anställda och tillfälligt anställda, bland annat får ett utökat studiestöd. Detta förutsätter att staten betalar studiestödet, och att regeringen ändrar reglerna i lagen om anställningsskydd, Las. Las reglerar hur uppsägningar får gå till.