I debattartikeln, som publiceras i Arbetet, skriver LO-styrelsen om lagändringen att: ”LO:s och förbundens bedömning är att den i princip inte får någon påverkan på de etablerade parterna på svensk arbetsmarknad. Med den här lagändringen blir däremot rättsläget tydligt.”

”LO-styrelsen har därför ånyo diskuterat just detta och landar i att läget är oförändrat när det gäller vår syn på regeringens lagförslag. Vi har själva varit med och förhandlat fram förslaget och står upp för överenskommelsen.”

Från början var LO kritiskt till att strejkrätten utreddes men nu skriver man: ”Om hamnarbetarna hade lyssnat på LO för två och ett halvt år sedan och skrivit på ett andrahandsavtal hade lagen inte behövt ändras.”

Att de trots allt accepterar resultatet av en utredning de inte ville ha förklaras med riksdagens sammansättning: ”Med en riksdag där 60 procent av mandaten innehas av borgerliga och främlingsfientliga partier är risken dessutom stor för att det läggs ett annat förslag som inkluderar sympatiåtgärder och proportionalitetsprincipen.”

Hela inlägget kan läsas här