­–Vi måste analysera vad det innebär om lagförslaget skrotas. Förbundsstyrelsen ska fatta beslut på tisdag, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

Byggnads ordförande Johan Lindholm säger till tidningen Arbetet att den svenska modellen levererat i och med att hamnarbetarna fick ett avtal.

–Då ska vi självklart tänka över detta. Jag har gjort det och landat i att lagändringen inte behövs, säger han.

Frågan är större

Pappers ordförande Matts Jutterström har sagt till Sveriges Radio Ekot att eftersom hamnkonflikten är löst och det finns ett avtal, finns ingen anledning att lagstifta om något som inte längre kan hända.

Valle Karlsson tycker att frågan om strejkrätten är större än att bara handla om huruvida Hamnarbetarförbundet tecknat ett avtal eller inte.

–Det förslag som ligger påverkar inte oss som förbund. Om det skrotas kan det finnas en risk att Svenskt näringsliv och borgerligheten inte kommer att nöja sig utan vilja gå längre. De har tidigare krävt inskränkningar i rätten till sympatiåtgärder till exempel. Om det skulle bli verklighet så drabbar det oss i allra högsta grad, säger Valle Karlsson.

LO står fast

På måndag möts LO-styrelsen och frågan kommer sannolikt att diskuteras. Hittills har LO:s ledning hållit fast vid att det lagförslag om inskränkningar i strejkrätten bör genomföras. Till Arbetet har LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson sagt att uppgörelsen mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarna i tisdags inte ändrar något när det gäller lagstiftningen, processen pågår. Inte heller arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är redo att backa.

Parternas förslag

Det lagförslag som regeringen tagit fram bygger på ett förslag från arbetsmarknadens parter, som i sin tur var  en reaktion på konflikten i Göteborgs hamn. Förslaget innebär bland annat att det bara blir tillåtet att strejka för att uppnå ett kollektivavtal och att kraven under en konflikt inte får ändras. Seko har ställt sig bakom förslaget. Det finns dock kritik inom Seko mot lagförslaget. Tio klubbar lämnade in egna kritiska remissvar till regeringens lagförslag.