Sekos förbundsstyrelse kommer i morgon fatta ett beslut av avgörande betydelse för vårt förbund. Då kommer var och en av förbundsstyrelsens ledamöter behöva ta ställning till om de vidhåller sitt stöd till den största inskränkningen av strejkrätten i modern tid. Vi hoppas att de omprövar sina beslut.

”Regeringen bör inte lägga fram förslag om strejkrätten”

Debatt

Klubbar runt om i landet har genom remissvar och uttalanden påpekat de stora risker för svensk fackföreningsrörelse som strejklagen innebär. Men tyngst vägande är att upprinnelsen till uppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv, konflikten i Sveriges hamnar, är över.

Hamnkonflikten löstes helt utan några begränsningar i strejkrätten, och på det sätt som vi inom LO-familjen menar att arbetsmarknadskonflikter ska lösas: Genom kraftmätning, förhandling och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

”Stå upp för strejkrätten!”

Debatt

Den svenska modellen höll för trycket. Själva förutsättningen för den kommande strejklagen har därmed fallit. LO-ledningens bedömning av situationen har motbevisats av verkligheten. Nu är det dags för vårt förbund att dra sig ur en partsöverenskommelse som i bästa fall är obehövlig, men sannolikt kommer förskjuta makten på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel.

Vi kräver därför att Sekos förbundsstyrelse drar sig ur överenskommelsen om inskränkning av strejkrätten. Se till att vi står på rätt sida i historien. Tillsammans med Byggnads och Fastighets bör vi verka för att 6F intar en gemensam ståndpunkt i denna för oss så viktiga fråga, för att med förenade krafter förmå LO att byta uppfattning.