LO:s styrelse slog i dag fast de generella lönekraven i den kommande avtalsrörelsen.
Samtidigt beslutade styrelsen om en särskild pott som riktar sig till lågavlönade kvinnor. Den så kallade jämställdhetspotten ska vara 125 kronor och ska tillfalla avtalsområden som har en genomsnittlig förtjänst under 21 300 kronor per månad.
– Varje avtalsområde beslutar hur potten ska fördelas, säger LO:s vice ordförande och avtalssekreterare Per Bardh. Hela potten kan gå bara till kvinnor eller till grupper i en viss lönenivå.
Det går också att smeta ut lika för alla, men det är inte syftet, enligt Per Bardh. Han säger att målet är att träffa kvinnorna på respektive avtalsområde och det gör förbunden genom att bestämma vid vilken genomsnittlig lönenivå jämställdhetspotten ska gå ut.
– Det är ingen låglönepott eftersom den inte omfattar alla avtalsområden. Det finns inget avtalsområde där inte kvinnorna har de lägsta lönerna, säger PerBardh.
Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman anser att nivån på lönekraven är rimlig i förhållande till samhällsekonomin.
– Dessutom finns det en jämställdhetspott som kommer att ge lågavlönade kvinnor mer. Det är bra, säger han.
Sedan tidigare har LO beslutat om en rad andra avtalskrav: Rätt till heltid, förstärkning av de anställdas rättigheter vid visstidsanställningar och förhindra att Lagen om anställningsskydd kringgås med hjälp av bemanningsföretag.