I höstas enades privattjänstemännen PTK, Svenskt näringsliv och LO-förbunden Kommunal och IF metall och skrev under ett avtal i de så kallade las-förhandlingarna.

Ett enigt LO nobbade avtalet, däribland Seko och Handels. Därmed har LO ingen formell roll nu när tre utredningar tillsatts och ska presenteras redan i maj.

Men LO, TCO, Saco, SKL, får vara med i dialog under utredningens gång. LO kommer uppdateras och få möjligheter att lämna synpunkter.

LO:s avtalssekreterare, Torbjörn Johansson, hoppas kunna påverka, även om han inser att utsikterna att lyckas är små.

– Vi kommer bevaka allting med stor skärpa. Hur mycket man kan påverka är alltid en fråga om hur mycket som är fastlagt. Det finns självklart saker vi vill och kan påverka, sen är det en annan sak om vi kommer vara nöjda i slutändan.

Seko: ”Det är illa”

Valle Karlsson, Sekos förbundsordförande, är fortsatt kritisk till att de tre utredningarna tillsätts:

– Det är illa att man nu tar nästa steg för att förverkliga det som vi från Seko, men även enig LO-styrelse tidigare tydligt sagt nej till.

Han understryker att Seko fortsättningsvis ska peka på problem och farhågor kring de föreslagna förändringarna.

– Tänker då inte på den förbättrade omställningen som självklart är bra, utan konsekvenserna av förändringarna i las gällande saklig grund och turordningsundantagen, säger Valle Karlsson.

Redan i dag ser LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson flera hinder på vägen för utredningarna. Dels är tiden fram till deadline i maj väldigt kort. Sedan ska utredningarna ut på remiss. Därmed är möjligheterna att införa de nya förändringarna i arbetsrätten, anställningsskydd och turordningsregler, samt den nya a-kassesystemet, redan 2022 små.

– De vill nog hinna få det här gjort innan det nya riksdagsvalet. Men det är väldigt tajt tidsram. Det finns många parametrar som kommer vara svåra här: att genomföra förändringarna lagmässigt men det kan även hända att något inte går i linje med EU-bestämmelser, som till exempel frågan om studiestöd (ett nytt omställningsstöd, reds. anm.)

”Retat upp LO-familjen”

Ytterligare ett möjligt hinder är själva avtalet mellan PTK, Svenskt näringsliv, Kommunal och IF Metall:

– Enligt avtalet ska allt genomföras innan huvudavtalet antas. Det är ju bra. För annars är risken stor att bara det som staten gillar genomförs och att man struntar i resten. Hade vi varit part hade vi varit väldigt noga med att man följer avtalet. Det hoppas jag att IF Metall och Kommunal gör, säger Torbjörn Johansson, och fortsätter

– Det skulle vara en jäkla nesa för dem om de nu gjort saker som retat upp LO-familjen och sen dessutom bara tar hem de negativa sakerna och inte får med godiset. Då har man verkligen sålt ut sig själv.

A-kassefrågan kan bli en svår nöt att knäcka, enligt Torbjörn Johansson. Han syftar på förslaget om en kollektivavtalad a-kasseform.

– Det har vi ett stort intresse i. Det är en väldigt teknisk fråga hur den ska genomföras. Sen är hela las-frågan av stort intresse för oss, då den har en jättepåverkan på våra medlemmar.