–Det är bedrövligt, säger Sekos ordförande Valle Karlsson, som begärt ett extra styrelsemöte i LO idag.

Även Socialdemokraterna har ställt sig bakom avtalet, vilket Valle Karlsson tycker är ännu sorgligare. På det extra styrelsemötet vill han veta hur LO:s ordförande Susanne Gideonsson, och IF Metalls ordförande Marie Nilsson, som sitter i partiets ledning, ställde sig när frågan behandlades.

Valle Karlsson tror att en del i fackföreningsrörelsen sätter sitt hopp till att regeringen ska föra dialog med parterna och att regeringen lovat att en lagstiftning som anpassas till hela arbetsmarknaden. Och som därmed skulle vara bra för LO:s medlemmar.

Men han är tveksam.

–Politikerna har låst fast sig vid att man ska genomföra det här, säger han.

En slutsats han drar av utvecklingen är att LO-förbunden inte kan teckna långa löneavtal i årets avtalsrörelse eftersom ingen vet vad som kommer att hända med arbetsrätten.

Vad är det största problemet med avtalet mellan privattjänstemännen, Ptk, och Svenskt näringsliv?  

–Såväl turordningsreglerna som förslaget om sakliga skäl för uppsägning är förödande för våra medlemmar. Det blir tystare arbetsplatser och risken är stor att du åker ut snabbt om du till exempel försover dig tre gånger. Då är det tack och hej, enligt avtalet.

–Med dagens regler tar man hänsyn till hur anställningstiden varit, att det kan vara en tillfällig familjekris som ligger bakom och att prognosen är god för att det ska bli bättre.

Finns inga fördelar med avtalet?

–Jo, möjligheten till omskolning är väldigt bra, men det ska till stora delar finansieras av staten. Det kan politikerna införa ändå, utan att vi ska offra anställningstryggheten.