Tre separata utredningar tillsätts i Regeringskansliet, enligt en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centern.

– Jag är jättestolt över det här arbetet. De har börjat jobba redan i dag, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), rapporterar Norrbottens-Kuriren.

En utredning tar fasta på a-kassefrågor och anställningsskyddet (regler om uppsägning, tillfällig anställning). Den andra om en ny offentlig omställningsomorganisation och kompetensstöd. Och den sista om ett nytt studiestödssystem under arbetslivets gång.

Det var i höstas som privattjänstemännen PTK, Svenskt näringsliv och LO-förbunden Kommunal och IF metall enades och skrev under ett avtal i de så kallade las-förhandlingarna.

LO med på ett hörn

Ett enigt LO nobbade avtalet, däribland Seko och Handels. Därmed har LO ingen formell roll nu när utredningarna rullar vidare, men LO, liksom små och medelstora företag, får vara med i dialog under utredningens gång, står det i ett pressmeddelande från regeringen.

De som skrivit under avtalet äger inflytande, det vill säga IF Metall, Kommunal, PTK och Svenskt näringsliv. Parterna lämnade över sina förslag till regeringen i december förra året.

Utredningarna ska utgå från den överenskommelse som slöts i oktober i fjol och ska ta ställning till förslagen, lagändringar, statliga satsningar och hur de kan genomföras.

Sekotidningen har sökt en kommentar från Valle Karlsson, men utan resultat. I höstas när det stod klart att regeringen går vidare med en lagstiftning om arbetsrätten, som bygger på avtalet som LO sagt nej till, reagerade han kraftigt:

– Det är bedrövligt, sa han då.

Flera risker

Valle Karlsson var särskilt kritisk till att Socialdemokraterna ställt sig bakom avtalet. Enligt honom är det största bekymret med avtalet för Sekos medlemmar förändringarna av turordningsreglerna om sakliga skäl för uppsägning.

– Det blir tystare arbetsplatser och risken är stor att du åker ut snabbt om du till exempel försover dig tre gånger.

Utredningarna ska presenteras 15 maj. Målet är att de nya reglerna på arbetsmarknaden ska införas 2022.