Den 4 maj presenterade statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon Socialdemokraternas nya, skärpta migrationspolitik.

Förändringen kom som en överraskning för många socialdemokrater, och delar av partiet har protesterat.

Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, säger sig aldrig ha mött så mycket sorg och vrede bland medlemmarna.

När Arbetet ber LO-förbundens ordförande att ge sin syn på den nya S-linjen i migrationsfrågor blir det tydligt hur känsligt ämnet är.

Marie Nilsson, ordförande för LO:s näst största förbund IF Metall, avböjer en intervju.

”En svår fråga som väcker mycket känslor”, förklarar IF Metalls pressansvarige Jesper Pettersson. ”Men som förbund står vi bakom den linje som partiet har aviserat”.

Jan Granvik, ordförande för Musikerförbundet, säger att förbundet inte har kapacitet att hantera migrationsfrågor.

Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfacket, vill inte kommentera migrationspolitiken i stort: ”Jag har den inte i huvudet, jag förbereder vår kongress”.

Däremot står hon bakom Socialdemokraternas förslag från april om åtstramad och behovsprövad arbetskraftsinvandring.

Även Johan Lindholm, Byggnads, vill helst bara tala om arbetskraftsinvandringen – där S har kompakt stöd från samtliga LO-förbund.

Av de 14 förbundsordförandena som Arbetet frågat har tio, mer eller mindre utförligt, även svarat på frågor som gäller flyktinginvandring.

En majoritet uttrycker förståelse för att Socialdemokraterna stramar åt politiken.

Svaren innehåller formuleringar som ”nödvändigt” och ”ansvarsfullt”.

Eva Guovelin, Livs, och Mikael Johansson, Målarna, ser kursändringen som en ”återgång” till en reglerad invandringspolitik.

Ett ord som också Matts Jutterström, Pappers, använder:

– Det här är faktiskt en återgång till den gamla politiken från 1970-, 1980- och 1990-talen. Socialdemokraterna fick ju ärva det som Reinfeldt hade snickrat ihop. Och jag tror inte det var så vällovligt egentligen. Utan de ville helt enkelt få in folk i landet, för att pressa lönerna.

En majoritet anser också att det är rimligt att Sverige inte ska ta emot fler flyktingar i förhållande till sin storlek än vad andra EU-länder gör.

– Jag håller med regeringen, vi kan inte avvika för mycket från övriga EU-länder, säger Per-Olof Sjöö, GS-facket. Det måste till en övergripande lösning. Det är en skam för EU att man inte har hittat en gemensam syn.

Samtidigt säger ordförandena för Kommunal, Seko, GS-facket, Elektrikerna, Byggnads och Livs att tillfälliga uppehållstillstånd (som med Socialdemokraternas politik förblir det normala) försvårar integrationen.

Tobias Baudin, ordförande Kommunal

– Det är klart att det långsiktigt är bättre med permanenta uppehållstillstånd, säger Tobias Baudin, Kommunal. Det gynnar integreringen i vårt land och på arbetsmarknaden.

– Men tillfälliga tillstånd är väl en del i den helhet som regeringen ser som nödvändig.

Tobias Baudin uttrycker därmed vad nästan samtliga svarande säger, med andemeningen: En hårdare politik var väl nödvändig. Vi litar på regeringens bedömning.

Men för ordförandena i Seko, Elektrikerna, Fastighets och Transport är S-linjen ändå svårsmält.

– Jag är bekymrad över debatten och det hårdnande klimatet, säger Valle Karlsson, Seko. Min spontana känsla efter Löfvens och Fritzons besked var att nu skärper vi kanske onödigt hårt. Det fanns en tendens i uttalandena som drog lite väl mycket åt SD-hållet.

– Spontant tyckte jag inte det kändes ett dugg bra, säger Jonas Wallin, Elektrikerna, om sin reaktion på partiets budskap den 4 maj. Det är åt helsicke att andra länder inte tar sitt ansvar, men man kan inte gömma sig bakom det.

– Jag inser att något måste göras, säger Magnus Pettersson, Fastighets. Men de här förändringarna går för långt. Vi har råd att visa oss mer generösa. Man kan ställa högre krav på de nordiska länderna än på dem som har sämre ekonomi.

Tommy Wreeth, Transport, har förståelse för att migrationen måste regleras, men delar av S-politiken har han svårt att svälja.

– Det där med att man ska göra som övriga EU-länder har jag lite svårt att ta. Ska vi alltid göra som de, eller kan vi göra lite bättre?

Direkt efter Socialdemokraternas nya besked öppnade moderatledaren Ulf Kristersson för en uppgörelse med Socialdemokraterna om migrationen, gärna före valet. Det skulle de flesta LO-förbunden välkomna.

– Men jag vill se en bred uppgörelse, helst med alla demokratiska partier i riksdagen, säger Susanna Gideonsson, Handels.

Valle Karlsson, Seko, är dock skeptisk till att göra upp med Moderaterna.

– Jag ser värdet av stabilitet. Men en uppgörelse med Moderaterna skulle bli en ännu stramare invandringspolitik. Och det vill jag inte ha.

Medan partiets sidoorganisationer har slagit bakut har Socialdemokraternas migrationspolitik inte lett till några större protester inom LO-förbunden.

Ordförandena tror inte att den har påverkat viljan att värva S-röster i valet (även om Valle Karlsson befarar att den skärpta politiken har ”landat illa hos somliga”).

Den stora frustrationen bland Kommunals medlemmar gäller i stället att debatten har kommit att handla så mycket om integration och migration, säger Tobias Baudin.

– De viktiga frågorna inför valet är hur vi får en bra välfärd och bra förhållanden på jobbet. Nu vill vi att Socialdemokraterna hjälper oss att förflytta debatten dit.

Valle Karlsson, ordförande Seko

Valle Karlsson, Sekos ordförande lämnar följande svar på Arbetets fråga om åtstramad invandring:
– Å ena sidan förstår jag problematiken, å andra sidan känner jag att vi som land kan vara lite frikostigare än andra länder. Vi har utrymme att ta emot fler än länder i södra Europa till exempel. Spontant tycker jag att åtstramningen är onödigt hård.

– Tyvärr tror jag att S-förslagen har landat illa hos somliga inom Seko. En del hänger med huvudet, det här har fått några av aktivisterna att dra sig tillbaka lite grann. Men jag vill tro att när vi får upp höger-vänsterfrågorna på dagordningen, så är de beredda att hugga i på nytt inför valet.

Svaren från övriga LO-förbund finns i Arbetets genomgång.